Geen rem op e-medicatiedossier en e-waarneemdossier

Array

De Eerste Kamer steekt geen stokje voor uitbreiding van het aantal zorgverleners dat zich wil aansluiten op het EPD. Dat bleek eerder deze week tijdens de stemming in de Senaat over een aantal ingediende moties. In tegenstelling tot hetgeen diverse media is verschenen. Samengevat : de LSP subsidie sluit blijvend per 1-7; aansluiten op LSP kan doorgaan (dus ook in 2011). NIET wordt genoemd de “opt in” optie, en dat betekent dus in ambtelijke termen en uitleg, dat die er voor patienten NIET komt, anders dan links en rechts gemeld.

De uitkomst van het debat tussen minister Klink (VWS) en de Eerste Kamer over het EPD heeft er toe geleid dat er geen rem komt op vrijwillige aansluiting van zorgverleners voor de uitwisseling van elektronische medicatiegegevens (emd) en e-huisartswaarneemgegevens (ewd) via de landelijke infrastructuur voor uitwisseling van gegevens in de zorg.

Op dit moment is reeds een substantiele groep van huisartsen, apotheken en ziekenhuizen aangesloten op de infrastructuur. De komende periode zullen steeds meer zorgaanbieders zich kunnen aansluiten.

Dat betekent, dat als een huisarts zich aanmeldt, de patienten automatisch meegaan, en geen aparte brief c.a. met een opt-in krijgen. Hooguit kun je, net als nu, later een opt-out doen. Dat betekent ook dat (niet de aansluitsubsidie) maar alle overige financiering LSP (expoitatie/investeringen) en EPD (NICTIZ, investeringen) doorgaan.
Wat dan “onomkeerbaar” is moet iedereen zelf maar uitleggen.

Minister Klink heeft de Senaat wel toegezegd dat de landelijke infrastructuur voorlopig alleen beschikbaar zal zijn voor de uitwisseling van emd en e-waarneemgegevens voor de huisarts. De uitwisseling van bijvoorbeeld e-spoed en e-lab is pas aan de orde nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel dat de verplichte aansluiting van zorgverleners regelt heeft aangenomen.

Ook heeft de minister toegezegd de aanvraagtermijn voor de stimuleringsregeling voor aansluitingen niet te verlengen. Aansluitsubsidie kon door zorgverleners worden aangevraagd tot 1 juli jl. Verder bestaat er geen belemmering voor regionale uitwisseling van gegevens mits deze voldoet aan de veiligheids- en privacy-eisen zoals die zijn vastgelegd in de WGBO en de WBP.

Bronnen: InfoEPD en ZorgImpact

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen