NZa: tarieven orthodontie zijn te hoog

0
259

Nieuw kostenonderzoek bevestigt conclusies 2007
De tarieven voor orthodontie zijn te hoog, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa kwam al in 2007 tot deze conclusie en heeft toen een verlaging van het tarief in gang gezet. Vervolgens heeft de rechter geoordeeld dat delen van het besluit nadere onderbouwing vereisen. De NZa moest het tarief tijdelijk verhogen in afwachting van nader onderzoek. Dit onderzoek wordt vandaag openbaar en bevestigt de uitkomst van 2007. De NZa zet de verlaging van het tarief dan ook voort, zodat orthodontie betaalbaar blijft voor de consument. De verlaging geldt niet voor complexe orthodontische zorg, zoals in geval van schisis (open gehemelte).

Uit het onderzoek naar de kosten en opbrengsten van orthodontisten blijkt dat zij door het delegeren van taken aan bijvoorbeeld assistenten en door meer stoelen in de praktijk, meer clienten kunnen helpen. Daardoor zijn de opbrengsten aanzienlijk hoger en staan zij niet meer in verhouding tot de kosten. In het belang van de betaalbaarheid van de mondzorg moet de NZa de tarieven daarom verlagen. De tarieven zijn berekend op basis van de meest voorkomende praktijkvorm. De NZa is voornemens gelijktijdig het tarief voor tandartsen die orthodontie verlenen te verlagen.

De verlaging is gedeeltelijk al in gang gezet en kent een lange historie. Sinds 2002 zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd en zijn de tarieven een aantal maal verlaagd. De laatste twee van die verlagingen heeft de NZa gedeeltelijk terug moeten draaien omdat de rechter oordeelde dat de NZa de tariefberekening op een aantal punten nader moest uitwerken. Dat is nu gebeurd. Uit recent kostenonderzoek blijkt dat de opbrengsten van orthodontisten inmiddels nog iets hoger zijn dan uit het onderzoek in 2007 bleek. De NZa zal het tarief verder verlagen per 1 januari 2011 en per 1 januari 2012. Doordat de NZa na de uitspraak van de rechter in 2009 genoodzaakt was het tarief met 12,6% te verhogen is de totale verlaging per 1 januari 2011 34%.

De verlaging geldt niet voor complexe orthodontistische zorg. In 2008 bleek dat zware orthodontistische verrichtingen, zoals bij de behandeling van een opengehemelte onvoldoende wordt gedekt door het reguliere tarief. De NZa heeft toen besloten de tarieven voor complexe orthodontische zorg te verhogen, dit blijft van kracht. Daarnaast hebben individuele orthodontisten en tandartsen te kennen gegeven dat de zorg voor speciale patientencategorieen zoals patienten met het syndroom van Down, ADHD en autisme, door de verlaging mogelijk in het geding komt. De NZa doet voor 1 januari 2011 onderzoek naar deze patientengroepen en stelt indien nodig een aangepast tarief vast.

De NZa houdt de ontwikkelingen in de mondzorg nauwlettend in de gaten. Om die reden heeft de NZa het voornemen de orthodontiemarkt in 2011 te monitoren. Daarbij worden de effecten van de tariefsverlaging op de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit onderzocht.

NZa zal de tariefbeschikking en circulaires worden z.s.m. op haar website zetten.

Bron: NZa