Innovatiekracht van bedrijf belangrijker dan locatie

Array

Clustering van hoogopgeleiden en andere bedrijven niet belangrijk
Steden worden onterecht beschouwd als centra van innovatie en hoge productiviteit want de innovatiekracht van steden is nauwelijks groter dan die in een dorp. De organisatie en innovatiekracht van een bedrijf zelf zijn belangrijker dan clustering van hoogopgeleiden en andere bedrijven. Ruimtelijk econoom Martijn Smit onderzocht aan de hand van microdata hoe groot zogeheten agglomeratie-effecten zijn. Hij concludeerde onder andere dat gespecialiseerde clusters een minder grote rol spelen, en dat diversiteit de laatste jaren steeds belangrijker wordt. Smit promoveert 14 september aan de Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde.
Smit maakte voor het grootste deel van zijn onderzoek gebruik van Nederlandse microdata: anonieme CBS-gegevens over alle individuele bedrijven en werknemers in Nederland. Hij bekeek onder andere of een bedrijf er baat bij heeft om in een cluster van vergelijkbare bedrijvigheid te zitten, bijvoorbeeld doordat kennis die de andere bedrijven in het cluster verzameld hebben anders ‘weglekt’. De economische theorie zegt dat er zo’n ‘kennisvoorraad’ zou moeten bestaan, maar het effect bleek klein: een verdubbeling van de Research & Development door bedrijven in de eigen sector binnen een afstand van vijftien minuten reistijd leidt vier jaar later tot een slechts 2 à 3 procent hogere kans dat een bedrijf innoveert. In een andere analyse kwam hij bovendien tot de conclusie dat het veel meer aan een bedrijf zelf dan aan zijn omgeving ligt of een bedrijf innoveert. Kan overheidsbeleid dan wel invloed op innovatie uitoefenen? In elk geval niet op de manier die nu gebeurt, namelijk clustering stimuleren.

Recente artikelen