Zorgkaart Nederland schendt privacy huisarts

1
380

Privé e-mail adres van huisarts Mitrasing op Zorgkaart gepubliceerd.
Opmerkzaam gemaakt door één van zijn patienten verzocht Vogelvrije Huisarts Mitrasing via de website http://www.zorgkaartnederland.nl tot verwijdering van zijn privé e-mail adres. De eerste reactie van de webbeheerder: “uw adres staat niet in de database dus dat kan niet.”

Patienten die hun huisarts niet serieus nemen komen nog wel eens voor dus ach: we sturen een printscreen op. Nu al helemaal geen reactie van de webbeheerder en na een aantal dagen naar de Nederlandse Patienten Consumenten Federatie(NPCF) gebeld.  Aldaar een vriendelijk en behulpzame reactie; zelfde printscreen werd opnieuw naar de webbeheerder van Zorgkaart Nederland gestuurd en zowaar: het adres werd snel verwijderd. Blijkbaar was het e-mail adres ineens wel in de database te vinden of had de beheerder er eerst gewoon geen zin in of leesbril niet op?

De reactie: “De gegevens in Zorgkaart Nederland worden op een aantal manieren verkregen: deels door het raadplegen van openbare bestanden, en deels door aanmeldingen van zorgverleners zelf, of aanmeldingen door hun patienten. Wij houden niet bij wat de bron van ieder individueel adres is. Overigens respecteren wij uiteraard de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en gaan wij met de grootst mogelijke zorg om met de gegevens die wij op Zorgkaart Nederland publiceren. Aan uw verzoek om uw privé-adres te verwijderen hebben wij dan ook op de kortst mogelijke termijn gehonoreerd.”

Het laatste is ongetwijfeld waar maar als ik even mag doorvragen: als men de Wet Bescherming Persoonsgegevens zou respecteren, dien je toch wel degelijk zorgvuldigheid te betrachten en data te controleren en te verifieren op toestemming tot publicatie? Men maakt zich wel eens druk over tegenstrijdige adviezen van artsen maar die hebben er blijkbaar ook geen patent op.

Terwijl miljoenen Euro’s over de balk worden gegooid om een zogenaamd veilig, privacy beschermend, EPD te ontwikkelen mag de zorgverlener achteraf vernemen of de data over hem/haar wel klopt en of zijn privacy is gerespecteerd.
Zorgkaart Nederland kent volgens de website drie partners: Bohn Stafleu van Loghum, Nederlandse Patienten Consumenten Federatie en Zilveren Kruis Achmea maar hoe is nu de uiteindelijke verantwoordelijkheid geregeld? Net zo vaag als bij het EPD? Zij die steeds luidkeels gillen om kwaliteit en transparantie: de Vogelvrije Huisarts is één en al oor.

www.devogelvrijehuisarts.nl

1 REACTIE

  1. Onlangs zijn wij er door een huisarts op attent gemaakt dat zijn privé e-mailadres op ZorgkaartNederland te zien was. Omdat email-adressen niet op de website horen te staan, is meteen na de melding actie ondernomen. Het e-mailadres was niet direct terug te vinden in de database, dit vergde nader onderzoek. Zodra het adres gevonden werd, is het van de website verwijderd en is de huisarts hiervan op de hoogte gesteld. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) betreurt het dat het e-mailadres zichtbaar is geweest. Inmiddels zijn er maatregelen genomen waardoor dit in de toekomst niet meer mogelijk is.
    Met vriendelijke groet,
    redactie van NPCF

Comments are closed.