Vraag naar personeel ouderenzorg zal minder hard stijgen

0
251


SCP: 140.000 mensen in zorg nodig
De vraag naar personeel in de ouderenzorg zal minder hard stijgen, zo blijkt uit een analyse van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport dat vandaag is gepresenteerd. De komende decennia zal de bevolking steeds verder vergrijzen. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van de zorg en daarmee voor de vraag naar personeel. Dit geldt zeker voor de sector verpleging en verzorging (thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen). In dit rapport worden de gevolgen voor de personeelsinzet van het toenemende zorggebruik tot 2030 in kaart gebracht. Basis hiervoor is de recente SCP-raming van het gebruik van de verpleging en verzorging. Hiermee levert dit rapport een bijdrage aan de discussie over de verwachte personeelstekorten in de zorg.

De senioren van de toekomst zullen steeds gezonder worden, verwacht het SCP. Daarom zal de vraag naar personeel tot 2030 jaarlijks ‘slechts’ met 1,2 procent stijgen tot uiteindelijk 300.000 arbeidsplaatsen. In de periode 1985-2005 steeg de vraag naar zorg met 1,8 procent per jaar.

ot 2030 zijn er in de thuiszorg en in de verpleeg- en verzorgingshuizen bijna 140.000 mensen nodig. Dat blijkt uit een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (pdf) in opdracht van minister Klink van Volksgezondheid.

Hij wilde meer weten over de verwachte personeelstekorten door de vergrijzing. Het tekort aan mensen is nog groter dan uit de SCP-raming blijkt. Naast nieuwe vacatures moet ook een groot aantal van de huidige banen in de zorgsector opnieuw worden ingevuld.
Gezonder.

Het SCP houdt een slag om de arm voor wat de prognoses betreft. De groeipercentages kunnen verder dalen als de politiek bijvoorbeeld beslist het aanbod van zorg voor ouderen te verkleinen. Ook kan het zijn dat meer mensen dan voorzien zelfstandig blijven wonen of door extra preventiebeleid gemiddeld langer gezond blijven dan nu het geval is.

Bron: ANP & CPB