Onderzoek naar inkooprol zorgverzekeraars kan kosten van zorg drukken

Array

‘Zorgverzekeraars slagen er nog te weinig in scherp te onderhandelen bij de inkoop van zorg, en zo de zorg betaalbaar te houden. Toegepast wetenschappelijk onderzoek kan het selectieve zorginkoopproces van zorgverzekeraars verbeteren. Bovendien moet de overheid de randvoorwaarden aanscherpen.’

Dat stelt prof. dr. Emile Curfs, bijzonder hoogleraar managementwetenschappen aan de Open Universiteit (OU), op 1 oktober 2010 in zijn oratie ‘Regierol zorgverzekeraar: feit of fictie?’. Met de oratie aanvaardt Emile Curfs de bijzondere leerstoel ‘Maatschappelijk ondernemen door zorgverzekeraars’, gefinancierd  door zorgverzekeraar Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT).

Efficiente zorginkoop voor goede, betaalbare zorg
16,5 miljoen Nederlanders wensen een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. Zorgverzekeraars voeren strijd om de gunst van verzekerden, door kwalitatief goede en betaalbare zorg in te kopen bij zorgaanbieders. Zorgaanbieders bieden deze zorg aan in een onderlinge strijd om de contracten van de zorgverzekeraars en om de gunst van de zorggebruikers.

‘De rol van de zorgverzekeraars is daarbij cruciaal’, zegt Emile Curfs. ‘Idealiter kopen zij alléén zorg in die kwalitatief goed en betaalbaar is, en zo prikkelen zij de zorgaanbieders om aan die criteria te voldoen. Uit evaluaties blijkt echter dat de zorginkoop nog niet goed uit de verf komt. Nationaal en internationaal is er bovendien nog weinig kennis over zorginkoop. Het is dus de hoogste tijd om vooruitgang te boeken, en nu zeker gezien de op Prinsjesdag aangekondigde bezuinigingen op de zorg. Een verbeterde zorginkoop kan de gezondheidszorg ook in de toekomst betaalbaar houden.’

Gezamenlijk onderzoek
Curfs pleit daarom voor toegepast wetenschappelijk onderzoek in de Academische Onderzoekswerkplaats Zorgverzekeraars (AOZ), om het (selectieve) zorginkoopproces van zorgverzekeraars in Nederland te analyseren, te professionaliseren en te verbeteren. In deze onderzoekswerkplaats werken wetenschappers dan samen met de zorginkopers van zorgverzekeraars, omdat zij de juiste onderwerpen aansnijden en de resultaten echt in het zorginkoopproces kunnen implementeren. De AOZ is een samenwerkingsverband van de OU, zorgverzekeraar Univé-VGZ-IZA-Trias en het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

Over Emile Curfs
Prof. dr. Emile Chr. Curfs (Meerssen, 1951) is sinds 1 september 2009 bijzonder hoogleraar bij de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit. Curfs geeft ook leiding aan de AOZ. Curfs heeft jarenlang zijn praktijk als fysiotherapeut gecombineerd met studie en wetenschappelijk onderzoek. Hij heeft Gezondheidswetenschappen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Limburg en is in 1993 bij de Universiteit Utrecht gepromoveerd op Extramurale Fysiotherapie. Van 1985 tot 1992 werkte hij als wetenschappelijk onderzoeker bij het NIVEL. In 1992 maakte hij de overstap naar Zorgverzekeraar VGZ. Daar bekleedde Curfs verschillende managementfuncties en was uiteindelijk van 2003 tot 2008 directievoorzitter bij VGZ. In 2006 richtte hij met het NIVEL het VGZ-klantenpanel op, waarmee verschillende grootschalige onderzoeken zijn uitgevoerd. Sinds 2008 is hij binnen UVIT directeur en programmaleider van het UVIT-Klantenpanel. Sinds 1 september 2009 is Curfs in deeltijd werkzaam bij UVIT.

Recente artikelen