Uitspraak kort geding: SB niet in het gelijk gesteld

0
216

Vanochtend heeft de Haagse rechtbank uitspraak gedaan in het kort geding, aangespannen door Stichting Bezorgd (SB) tegen de Staat en de NZa.
SB eiste onder meer dat het voorgenomen beheersingsmodel niet wordt ingevoerd, totdat uit zorgvuldig en onafhankelijk deskundigenonderzoek is gebleken dat het beheersingsmodel het enige model is om het beoogde doel budgetbewaking in de medisch-specialistische zorg te realiseren. De rechter heeft alle vorderingen van SB afgewezen.

De Orde betreurt de uitkomst van het kort geding. De Orde en SB strijden voor hetzelfde doel: behoud van het vrij beroep voor medisch specialist vrij beroepsbeoefenaren en behoud van hun zelfstandige positie.

Uitspraak
Geoordeeld is dat het uitvaardigen van conceptwetgeving in beginsel niet onrechtmatig is. De door Stichting Bezorgd gestelde bijkomende omstandigheden zijn niet zodanig dat daaruit moet worden geconcludeerd dat gedaagden op voorhand reeds onrechtmatig handelen jegens eisers. De rechter volgt de Staat en de NZa in het verweer dat “de vordering van eisers prematuur en daarom al niet voor toewijzing vatbaar is”.

Wat betekent deze uitspraak voor de zondagsdienst?
Deze uitspraak heeft voor de uitvoering van de zondagsdienst geen consequenties.

De uitspraak geeft de Orde geen enkele garantie dat de doelstellingen van de Orde gerealiseerd worden, namelijk:

  • handhaving van het vrij beroep voor medisch specialisten (nu en in de toekomst);
  • handhaving van de behandelovereenkomst tussen patient en medisch specialist met handhavingvan de bestaande wettelijke inhoud;
  • handhaving van de betrokkenheid en invloed van medisch specialisten op het (kwaliteits)beleid van de ziekenhuisorganisatie;
  • toekenning budget (bij herintroductie van budgetmodel) aan collectief medisch specialisten;
  • op korte termijn een adequate oplossing van de minister van bovenstaande punten en een goede oplossing rondom de honoraria van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren dat recht doet aan de uitgangspunten van de Orde.

Dit betekent dat de noodzaak van het voeren van actie van kracht blijft. Uw vrij beroep en uw positie ten opzichte van de patient blijft na deze uitspraak bedreigd.  De druk op de politiek moet gehandhaafd blijven.

Wat betekent deze uitspraak voor de voorgenomen bodemprocedure?
De Orde begint een bodemprocedure als de overheidsplannen, ondanks de te voeren acties, niet van tafel gaan. Deze bodemprocedure zal zich richten tegen het afschaffen van het ‘via’-declareren, tegen de toekenning van een honorariumbudget aan de raad van bestuur, en tegen de uitholling van het vrij beroep.

Klik hier voor de uitspraak van de rechtbank

Bron: Orde van Medisch Specialisten

Vorig artikelMedisch specialisten voeren eensgezind actie
Volgend artikelPrikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging bestaat 10 jaar
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.