Opening kliniek voor complexe eetstoornissen

Novarum opent volgende week maandag de deuren van een nieuwe kliniek voor mensen met complexe eetstoornissen, die nu niet of onvoldoende geholpen kunnen worden in het regionale poliklinische en klinische behandelcircuit. De intensief kort klinische zorg (IKK) is een persoonsgebonden behandeling. Doel is stabilisatie van de eetstoornis en voorbereiding van clienten op verdere behandeling of begeleiding.

Stabiliseren eetstoornis
De nieuwe kliniek richt zich onder meer op mensen die (nog) onvoldoende gemotiveerd zijn voor behandeling omdat zij lijden aan een langdurige eetstoornis of angstig worden bij de gedachte te moeten worden opgenomen. Maar ook voor clienten bij wie naast de eetstoornis andere psychiatrische problematiek een belangrijke rol speelt, ex-clienten die te maken hebben met een ernstige terugval en mannen met een ernstige eetstoornis biedt de kliniek een oplossing. Met het reguliere poliklinische en klinische behandelaanbod in de regio Noord-Holland kunnen zij niet of onvoldoende worden geholpen.

Gedurende de behandeling van zes tot twaalf weken wordt gewerkt aan het stabiliseren van de eetstoornis. Clienten leren om weer structuur in het dagelijks leven te ontwikkelen, nieuw eetgedrag te oefenen en ongewenst eet- en compensatiegedrag af te bouwen. De behandeling is gebaseerd op principes uit de cognitieve gedragstherapie. Het programma bestaat uit verschillende modules en kan daardoor gemakkelijk worden aangepast aan de behoeften van de client.

Behandeling op maat
“Het is bekend dat eetstoornissen zoals anorexia moeilijk behandelbaar zijn en dat een groot aantal clienten niet of onvoldoende van hun klachten afkomt. Dit komt mede doordat een flink percentage niet in behandeling komt bij gespecialiseerde behandelaren, maar ook doordat sommige clienten een eetstoornis hebben die samenhangt met andere, soms complexe, psychiatrische problemen. Bijvoorbeeld iemand met een eetstoornis die daarnaast ook depressief is en daardoor in de huidige reguliere behandelprogramma’s niet goed kan worden geholpen. Voor deze mensen kan een reguliere behandeling te ingrijpend zijn. Door een behandeling helemaal op de persoon af te stemmen, willen we ook deze groep helpen om de kwaliteit van leven te verhogen”, aldus Elske van den Berg, hoofd behandelzaken bij Novarum.

Multidisciplinair team
De IKK is niet alleen gericht op stabilisatie, maar bereidt clienten ook voor op verdere behandeling. Het is een intensief motivatietraject waardoor het ook een oplossing kan zijn voor mensen die bij bestaande klinieken op een wachtlijst staan. De behandeling wordt gegeven door een multidisciplinair team, dat bestaat uit onder meer psychiaters, psychotherapeuten en gedragstherapeutisch medewerkers. Zij hebben speciale aandacht voor de diagnostiek van psychische problematiek, naast de eetstoornis. Daardoor ontstaat zicht op de onderhoudende factoren van de eetstoornis en kan nauwkeurig in kaart worden gebracht welke poliklinische behandeling of begeleiding de client na de IKK nodig heeft, om daarmee verder te komen.

Eetstoornissen in Nederland
In Nederland zijn naar schatting 180.000 mensen met een eetstoornis, waarvan 95 procent vrouw. Het gaat vooral om vrouwen tussen de 15 en 25 jaar. Anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuienstoornissen zijn de meest voorkomende eetstoornissen. In de regio Amsterdam zijn er naar schatting ruim 1.700 mensen met een eetstoornis. Een aanzienlijk aantal mensen met een eetstoornis lijdt aan meervoudige, psychiatrische problematiek.

Over Novarum
Novarum is een gespecialiseerd centrum voor eetstoornissen en obesitas dat in 2000 werd opgericht. Bij het centrum werkt een multidisciplinair team met jarenlange ervaring in de behandeling van eet- en gewichtsproblematiek, bestaande uit o.a. psychiaters, dietisten, psychologen, psychotherapeuten en gedragstherapeutische medewerkers. Novarum is onderdeel van GGZ- instelling Arkin.  www.novarum.nl

Over Arkin
Arkin is een aan zijn clienten, hun directe omgeving en de maatschappij toegewijde, toonaangevende en innovatieve organisatie.  Arkin biedt preventie, behandeling, rehabilitatie en re-integratie en zorg aan mensen met psychiatrische en ernstige psychische problemen, met verslavingsproblemen en/of daaraan gerelateerde risicovolle levensstijlen. Bij Arkin werken ruim 3.600 medewerkers. De organisatie werkt vanuit 43 locaties in Amsterdam en 3 locaties daarbuiten. www.arkin.nl.

Home | Novarum | Amsterdam