NVZ waarschuwt: uitspraak hof ingrijpend voor ziekenhuiszorg

0
247

De uitspraak van het gerechtshof in Den Haag dat het ministerie van VWS de ziekenhuizen een korting mag opleggen heeft ingrijpende gevolgen. De NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) kan niet garanderen dat de ziekenhuizen hetzelfde aantal patienten zullen kunnen blijven behandelen. De NVZ benadrukt in navolging van het hof het belang van verder overleg met het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland om hoogte en onderbouwing van overschrijdingen duidelijk te krijgen. Het gerechtshof onthoudt zich vanwege de grote complexiteit van een uitspraak. Voor de ziekenhuizen is dat uitermate onbevredigend: het betekent dat de minister feitelijk zonder deugdelijke onderbouwing kortingen kan opleggen.

Als de hoogte van het bedrag wordt vastgesteld op de beoogde € 549 miljoen, zullen ziekenhuizen vanaf 1 januari 2011 gemiddeld zo’n € 8 miljoen moeten bezuinigen. Dat zal gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en werkgelegenheid, waarschuwt de NVZ. Ook de toegankelijkheid van de zorg komt in het gedrang: er kan sprake zijn van nieuwe wachtlijsten. Daarnaast kunnen investeringen in ICT en nieuwbouw op de lange baan worden geschoven.

De NVZ is teleurgesteld over de uitspraak van het gerechtshof en blijft bij het standpunt dat de eerste verantwoordelijkheid voor overschrijdingen bij zorgverzekeraars ligt. De NVZ vindt dat de minister de zorgverzekeraars op hun inkoopbeleid moet aanspreken. Dit is een logisch uitvloeisel van het nieuwe zorgstelsel dat in 2006 in werking trad. Op 14 september oordeelde de kortgedingrechter nog dat de termijn waarop de bezuiniging gerealiseerd moet worden in strijd is met de ‘algemene beginselen van behoorlijk bestuur’. Volgens de kortgedingrechter was er ook sprake van ‘onmiskenbare onrechtmatigheid’. Het hof is het daar niet mee eens.

De NVZ overweegt hoger beroep.

Bron: NVZ