Twee voor twaalf voor variabilisering inschrijftarief

0
173

De LHV heeft minister Schippers gevraagd in te grijpen in de patstelling in de variabilisering van het inschrijftarief. Enkele weken voor het einde van het jaar verkeren huisartsen hierover in grote onzekerheid.

De variabilisering van het inschrijftarief is een voorgenomen wijziging die in de uitvoering problemen oplevert. Per 1 januari 2011 zou er een systeem moeten zijn waarmee het niveau van kwaliteit in de huisartsenpraktijk wordt beloond. Het gaat daarbij niet om extra prestaties bovenop wat u al doet, maar om de hoogte van de kwaliteit van een nog te bepalen specifieke variabele. Daarvoor is een bedrag van 60 miljoen beschikbaar.

Verzekeraars
De 60 miljoen wordt in hetzelfde jaar nog uitgekeerd, indien voldaan wordt aan een vooraf bepaalde prestatie binnen het basisaanbod huisartsenzorg. De manier waarop dit geregeld moet worden is tot op heden onduidelijk. ZN heeft zich ondanks doorlopend aandringen afzijdig gehouden.

Teruggave
Er is dus nog steeds geen oplossing. Gelukkig heeft VWS schriftelijk kenbaar gemaakt dat de 60 miljoen in 2011 aan de huisartsenzorg uitgegeven moet worden en dus niet een verkapte bezuiniging mag worden. De LHV heeft minister Schippers daarom verzocht om het beschikbare bedrag zonder voorwaarden aan de huisartsen uit te keren.

POH-Somatiek
Het tweede probleem waarover helaas nog steeds grote onzekerheid bestaat, is de financiering van de POH Somatiek. De LHV heeft minister Schippers verzocht om de overgangstermijn te rekken. De LHV heeft een jaar lang aangedrongen op het uitwerken van een goede systematiek. ZN is echter niet in staat gebleken te komen met een landelijke, uniforme overgangsregeling.

Bron: LHV