Stagiair gevraagd voor evaluatie gezondheidsonderwijs

Het Julius Centrum heeft (in samenwerking met een middelbare school, de GGD Midden Nederland, het Centrum Maliebaan voor Verslavingsonderwijs) gezondheidsonderwijs ontwikkeld, gericht op kennis en preventie van zeven ongezonde leefstijlfactoren: te weinig bewegen, roken, overmatig alcoholgebruik, verkeerde voeding, internetverslaving, te weinig ontspanning en ongewenste seksualiteit.

Vanaf 2007 wordt door alle leerlingen jaarlijks een vragenlijst ingevuld waarmee wordt onderzocht in hoeverre gedrag verandert over de tijd, mogelijk als gevolg van het gezondheidsonderwijs. September 2010 is een gecontroleerde studie gestart met twee experimentele en twee controlescholen. Voorafgaand aan de interventie wordt op alle vier de scholen een vragenlijst ingevuld door alle leerlingen van de eerste drie klassen. Dit is bedoeld om te bepalen wat de gezondheid, leefstijl en psychosociale problemen zijn.

De vragenlijst wordt daarna jaarlijks ingevuld. Binnen dit project zijn verschillende mogelijkheden voor een wetenschappelijke stage. Op korte termijn wordt een stagiaire gevraagd voor het in kaart brengen van verschillende ongezonde leefstijlfactoren op één middelbare school. Ook wordt gekeken naar onderlinge relaties tussen verschillende vormen van ongezond gedrag en naar de relatie van ongezond gedrag met psychosociale problematiek.

Met deze stage kunt u al in december/januari 2011 beginnen. Ook later zijn er nog tal van mogelijkheden voor een wetenschappelijke stage binnen dit project. De stage is geschikt voor geneeskundestudenten met belangstelling voor Public Health, Jeugdgezondheidszorg en/of Kindergeneeskunde, of voor epidemiologisch onderzoek. Ook studenten gezondheidsvoorlichting, gezondheidsvoorlichting en vergelijkbare studies kunnen reageren. Informatie over deze wetenschappelijke stage kunt u opvragen bij Julius-onderzoeker Rob de Leeuw: j.r.j.deleeuw@umcutrecht.nl.