Ingezonden reactie over Zorgkaart Nederland

Array

Graag wil ik een opmerking plaatsen inzake Zorgkaart Nederland. Diverse bronnen suggereren mijns inziens dat men op Zorgkaart Nederland objectief reacties kan plaatsen en dat er grif gebruik wordt gemaakt van deze site om onvrede, tevredenheid en dus mening te ventileren. Echter, Zorgkaart Nederland verwijdert wel reacties die negatief zijn als een arts daartoe verzoekt middels een (juridisch) dreigement. Ook in ons geval heeft Zorgkaart Nederland negatieve reacties weggehaald en op ons verzoek na lange tijd en ”getouwtrek” (redactioneel onderzoek) teruggeplaatst. Ik verwacht dus eigenlijk dat er nog meer mensen hun oordeel hebben geveld maar dat deze reacties ook zijn verwijderd en dat de recensenten niet altijd het geduld hebben om de strijd aan te gaan om een en ander terug te laten plaatsen. Dit is natuurlijk een kwalijke zaak en doet ook de medische wereld geen goed. Mij is altijd geleerd dat je van je fouten moet/kunt leren. Als artsen de sportiviteit hebben om fouten toe te geven dan zou dat wellicht veel missers in de toekomst kunnen voorkomen.

Vriendelijke groet, Marjan
(contactgegevens beschikbaar bij redactie van MedicalFacts)

One thought on "Ingezonden reactie over Zorgkaart Nederland"

 1. ZorgkaartNederland

  Dank voor de feedback. ZorgkaartNederland is altijd op zoek naar verbetering en wil zich blijven ontwikkelen, blijven leren. Uw input waarderen wij daarom zeer. Daarnaast begrijpen wij dat u het als bijzonder vervelend ervaart wanneer uw eerder gegeven ervaring met een zorgverlener niet meer zichtbaar is op onze website. En wij hebben begrip voor uw standpunt dat dit lang duurt. Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken om u en anderen uit te leggen hoe wij werken en waarom wij zowel begrip hebben voor de patiënt als voor de positie van de zorgverlener.
  Negatieve waarderingen kunnen grote gevolgen hebben voor een zorgverlener, zowel persoonlijk als voor wat betreft hun carrière. Via internet kan een negatieve waardering zich immers snel en wijds verspreiden. Soms kan het zo zijn dat een zorgverlener bezwaar maakt tegen een of meerdere gegeven waarderingen op ZorgkaartNederland.nl. Deze bezwaren nemen wij zeer serieus. Hoewel wij zorgverleners altijd de mogelijkheid bieden om een reactie bij de waardering te plaatsen, is het niet altijd even gemakkelijk of zelfs mogelijk om een weerwoord te geven. Het plaatsen van een weerwoord kan voor zorgverleners bijvoorbeeld als snel leiden tot schending van de geheimhoudingsplicht.
  ZorgkaartNederland is een betrouwbaar platform voor zowel patiënt als zorgverlener. Patiënten helpen wij bij het maken van een keuze voor een bepaalde zorgverlener en zorgverleners bieden wij praktische suggesties voor het verder verbeteren van hun dienstverlening. ZorgkaartNederland handelt daarbij overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Op basis van deze wet zijn wij genoodzaakt klachten van zorgverleners zorgvuldig te onderzoeken en, indien bijzondere persoonlijke omstandigheden daartoe nopen, te honoreren . Daarnaast noopt de zorgvuldigheid ertoe dat wij informatie verwijderen die evident onjuist blijkt te zijn. Om die reden worden klachten van zorgverleners over de onjuistheid van waarderingen serieus genomen en onderzocht. Dit doen wij door middel van een redactioneel onderzoek.

  Redactioneel onderzoek
  Op ZorgkaartNederland kan iemand anoniem zijn of haar waardering geven voor een zorgverlener. Naam en e-mailadres ter verificatie zijn echter op de redactie bekend. Daarnaast nemen wij verdere maatregelen ter verificatie van zowel de unieke herkomst van de waardering als de intenties van de inzender van de waardering. Zo worden negatieve waarderingen zonder onderbouwing niet geplaatst, wordt iedere ingezonden waardering vooraf getoetst aan onze gedragscode en wordt nagegaan of waarderingen wellicht afkomstig zijn van dezelfde persoon. Toch voert ZorgkaartNederland met regelmaat redactioneel onderzoek uit.
  Bij redactioneel onderzoek, zoals in uw geval heeft plaats gevonden, gaan wij zorgvuldig te werk. Voor zowel zorgverlener als patiënt. Daarom verwijderen wij gedurende het onderzoek tijdelijk alle waarderingen ten aanzien van de betreffende zorgverlener van de website. Dit geldt altijd voor zowel de negatieve als de positieve waarderingen.
  In het kader van een redactioneel onderzoek bekijken wij alle gegeven waarderingen opnieuw op inhoud en zoeken wij persoonlijk contact met de afzenders en met de zorgverlener. Daarbij hanteren wij het beginsel van hoor en wederhoor. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om de zorgverlener en patiënt via ZorgkaartNederland met elkaar in contact te brengen, mochten beide partijen dit willen. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

  Terugplaatsing
  Wanneer blijkt dat de waarderingen niet strijdig zijn met onze gedragscode, niet afkomstig zijn van dezelfde persoon, hoor en wederhoor is gepleegd, de patiënt en de zorgverlener is aangeboden om contact te leggen met elkaar of een reactie te plaatsen en er niet is gebleken dat de waarderingen evidente onjuistheden bevatten, dan plaatst de redactie de waarderingen terug op de website.
  In uw geval zijn alle waarderingen opnieuw bekeken en na tijdelijke verwijdering weer teruggeplaatst op de website omdat uit het redactioneel onderzoek geen belemmeringen voor terugplaatsing zijn gebleken.
  Wij hopen dat onze uitleg u meer duidelijkheid geeft over onze werkwijze en eventuele misverstanden wegneemt. Mocht u echter nog vragen hebben dan staan wij u uiteraard graag te woord.
  ZorgkaartNederland

Comments are closed.

Recente artikelen