MSD komt met plan B voor vestiging (Organon) in Oss

Vorige week kondigde de directie aan interne mogelijkheden te onderzoeken om een deel van MRL voor Oss te kunnen behouden.
Dit zogenaamde ‘Plan B’ zou een mogelijk alternatief kunnen zijn nu het business development- proces tot onze teleurstelling niet succesvol is afgesloten. Plan B zal géén afgeslankte voortzetting beogen van de huidige MRL-organisatie in Oss, maar er zal getracht worden een nieuwe activiteit op te zetten die gebruik maakt van de aanwezige expertise en die voldoet aan de businessbehoeften.

Veel collega’s hebben gereageerd op de eerste aankondiging van Plan B en er zijn nog veel vragen over de inhoud. Plan B is nog in een pril stadium. MSD heeft haar medewerkers in Oss toegezegd dat ze op de hoogte zullen worden gehouden van de nadere invulling. Dat doen ze nu met deze Plan B – Update, die verschijnt zodra er nieuws te melden is, dus niet in een vaste frequentie.

Er wordt op dit moment in kleine kring hard gewerkt aan Plan B. Ken Frazier, CEO van Merck, en Peter Kim, President van MRL, hebben inmiddels hun steun verleend aan het ontwikkelen van een gedetailleerd plan dat ertoe zou kunnen leiden dat Oss een positie behoudt in het MRL-netwerk. Peter Kim heeft Mirjam Mol-Arts benoemd als leider van het lokale team in Oss. De andere leden van het team zijn ook geselecteerd en het werk is begonnen. Het is van groot belang dat Mirjams team in alle rust aan het plan kan werken. Er is tevens een team in de VS gevormd. Dit team staat in nauw contact en werkt nauw samen met Mirjams team. Afgelopen vrijdag, 18 februari, hebben de teams voor het eerst gezamenlijk overleg gehad.

Namens Mirjam Mol-Arts en Joep Pluymen

Recente artikelen