Afscheidscollege prof. dr. R.S.G. Holdrinet: Geneeskunde en universiteit

0
649

In zijn afscheidsrede stelt prof. dr. R.S.G. Holdrinet dat de Universitaire Medische Centra (UMC’s) in het huidige maatschappelijke krachtenveld teveel worden gedreven door uitkomstmaten, zoals hun wetenschappelijke output en andere prestatie-indicatoren. Naar zijn mening gaat dit ten koste van belangrijke, minder kwantificeerbare inhoudelijke aspecten van het academisch onderwijs c.q. de algemene en wetenschappelijke vorming van toekomstige medici. Deze ontwikkeling is versterkt doordat door de grote toename van het aantal medische studenten in het laatste decennium, een belangrijk deel van het medisch onderwijs buiten de UMC’s is komen te liggen. Naast de grote betekenis van gespecialiseerd onderzoek en het genereren van nieuwe kennis moet binnen de UMC’s meer aandacht uitgaan naar brede samenhangende kennis die noodzakelijk is voor het goed duiden en rangschikken van die kennis. Prof. Holdrinet houdt enerzijds een pleidooi voor een herwaardering van de brede functie van universitaire ziekenhuizen, voor aanpassing van onderwijstrajecten en voor een deels gewijzigd benoemingbeleid van de universitaire staf. Anderzijds houdt hij, in lijn met de aanbevelingen van de commissie Veerman, ook een pleidooi voor de ontwikkeling van opleidingen in diverse deelaspecten van de geneeskunde binnen het hoger beroepsonderwijs.
Biografie
Prof. dr. R.S.G. Holdrinet (1946) is vanaf 1976 als internist en hematoloog werkzaam in en verbonden aan het UMC St Radboud. Hij heeft daarnaast, in en vanuit dit UMC, een belangrijke rol vervuld bij de ontwikkeling van gemoderniseerd medisch onderwijs. In 1998 werd hij aan de Radboud Universiteit benoemd tot hoogleraar Ontwikkeling medisch onderwijs. Op 8 april spreekt hij zijn afscheidsrede als hoogleraar uit.

Datum: vrijdag 8 april 2011
Tijd: 15:00
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit der Medische Wetenschappen
Spreker: De heer prof. dr. R.S.G. Holdrinet

Bron: RU