CZ publiceert maatschappelijk verslag 2010

0
288

CZ publiceert vandaag haar maatschappelijk verslag 2010. Het maatschappelijk verslag van CZ over 2010 is beschikbaar via de corporate website van CZ www.cz.nl/over-cz

Resultaten CZ
CZ zag vorig jaar het aantal verzekerden met 17.000 stijgen tot in totaal bijna 3,4 miljoen.
Het aantal medewerkers nam af met ruim 80 (fte) tot 2.480 (fte). De omzet bedroeg vorig jaar 7,1 miljard euro (na aftrek van herverzekering en exclusief AWBZ).
Het technisch resultaat was met negatief 151 miljoen euro aanzienlijk slechter dan vorig jaar, het grootste deel daarvan betreft echter (nader geschatte) afrekeningen met de landelijke centrale zorgverzekeringskas over de afgelopen jaren, met name 2007 en 2009.
Ook de beleggingen lieten minder goede cijfers zien dan vorig jaar: 60 miljoen euro in 2010 naast 133 miljoen euro een jaar eerder. Het totaalresultaat over 2010 bedroeg daarmee negatief 91 miljoen euro.
De uitgaven aan ziektekosten bedroegen 6,9 miljard euro. Het eigen vermogen eind vorig jaar was 1,45 miljard euro (ultimo 2009: 1,51 miljard euro). Dit voldoet ruimschoots aan de eisen van DNB, ook na de verhoging van die eis voor de wettelijke zorgverzekeringen (8 naar 9%).

Het CZ Fonds gaf vorig jaar, naast een bijdrage van ruim 1 miljoen euro aan het Centraal Fonds RVVZ,
2,4 miljoen euro aan bijzondere zorgprojecten die een waardevolle aanvulling bieden op de reguliere gezondheidszorg.

De kerncijfers van CZ zijn raadpleegbaar op pagina 3 van het maatschappelijk verslag.

Profiel CZ
Zorgverzekeraar CZ behartigt de belangen van bijna 3,4 miljoen verzekerden en heeft circa 2500 medewerkers. CZ is in grootte de derde zorgverzekeraar van Nederland en landelijk actief. De organisatie streeft naar een beheerste groei van het marktaandeel. CZ wil daarbij de marktpositie binnen de zuidelijke provincies minimaal handhaven en landelijk versterken. Naast haar diensten voor verzekerden biedt CZ bedrijven geïntegreerde oplossingen voor zorg-, verzuim- en integratievraagstukken. CZ is in de afgelopen twee jaar sterk gegroeid. Zo nam de zorgverzekeraar op 1 januari 2009 de zorgverzekeringsactiviteiten van Delta Lloyd en OHRA over. Onder die labels voert CZ de zorgverzekering van deze partijen uit. Er is sprake van kruisbestuiving, want OHRA en Delta Lloyd bieden op hun beurt inkomens-, schade- en levensverzekeringen aan CZ-klanten.
Zorgverzekeraar CZ is een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk. Het hoogste bestuursorgaan is een raad van verzekerden, de zogenaamde Ledenraad.

Bron: CZ