Capaciteitsplan 2011

Capaciteitsplan 2011: Advies voor de (vervolg)opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch neuropsycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist ggz. Het aantal vrouwelijke artsen neemt nog altijd toe. Op dit moment is ruim een derde van de medisch specialisten vrouw en in 2025 zal dat de helft zijn. Die toename zie je natuurlijk ook bij de opleidingen. Van bijvoorbeeld de 150 dermatologen in opleiding is 72 procent vrouw.

Dit eerste richtinggevende advies bevat een capaciteitsraming en instroomadvies voor de bovenstaande beroepen.  Benadrukt wordt het richtinggevende karakter van dit Capaciteitsplan. Het is namelijk de eerste keer, dat het Capaciteitsorgaan voor deze beroepsgroepen een dergelijk Capaciteitsplan uitbrengt. Mede daardoor was de relevante beschikbare informatie spaarzaam en is veel informatie alsnog ontsloten. Historische informatie over de aanbodcapaciteit was veelal niet beschikbaar. Desondanks is het met hulp en inzet van velen, waaronder het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding (CONO), gelukt om tot een afronding van dit eerste Capaciteitsplan 2011 te komen.  Voor de vijf onderscheiden beroepsgroepen resulteert dit (op basis van een aantal mogelijke toekomst scenario’s) in een minimum- en maximumadvies voor de benodigde jaarlijkse instroom in de betreffende opleidingen. Mede op basis daarvan wordt aanvullend ook nog een voorkeursadvies aangegeven. Voor alle vijf beroepsgroepen is dit aantal hoger dan de huidige instroom.
Capaciteitsplan 2011.pdf + Aanbiedingsbrief VWS.pdf

Bron: capaciteitsorgaan

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen