STIELO kiest keteninformatiesysteem (KIS)

0
298

Stichting Integrale Eerstelijnszorg Lent-Oosterhout is een overeenkomst aangegaan met \’n softwarebedrijf voor de ondersteuning van haar (keten)zorgprogramma’s door inzet van het \’n softwarebedrijf KIS.
Na een selectietraject tussen een drietal vooraanstaande KIS leveranciers heeft  STIELO gekozen voor een samenwerking met \’n softwarebedrijf Software. De stichting bestaat uit een tweetal gezondheidscentra waarin zo’n 14 huisartsen actief zijn. Kenmerkend aan STIELO is het multidisciplinaire karakter van de zorggroep. STIELO wordt gevormd door huisartsen en paramedici. Meerdere van hen zijn ook wetenschappelijk actief.  Een belangrijke reden voor STIELO om te kiezen voor \’n softwarebedrijf is de innovatiekracht en toekomstbestendigheid van de software van \’n softwarebedrijf.

Toekomstbestendigheid
“Wij zijn ambitieus en zetten ons in voor het verbeteren van de integratie van zorg ten aanzien van chronisch zieken’, aldus Rob van Damme, voorzitter van het bestuur van STIELO, ‘en willen de komende jaren meerdere zorgprogramma’s voor chronisch zieken gaan ondersteunen met het KIS van \’n softwarebedrijf. \’n softwarebedrijf biedt ons van de KISsen die we bekeken hebben momenteel de meeste mogelijkheden om de chronische eerstelijns zorg multidisciplinair te organiseren”.

Naast de inzet van het \’n softwarebedrijf KIS hebben STIELO en \’n softwarebedrijf nadrukkelijk de intentie om elkaars kennis en kunde te gebruiken. “STIELO onderscheidt zich door al bezig te zijn met zorginhoudelijke ontwikkelingen die naar verwachting over enkele jaren gemeengoed zullen zijn”, aldus Laurens van der Tang. “Deze vooruitstrevendheid past uitstekend bij de visie van \’n softwarebedrijf waar we nadrukkelijk innovatief willen zijn en blijven. Vanuit het perspectief van \’n softwarebedrijf draagt de samenwerking met STIELO bij aan het verstevigen van die innovatie positie, met borging van de medisch inhoudelijke content.”

Zorgprogramma’s voor de chronische zorg
STIELO houdt zich bezig met het ontwikkelen en implementeren van zorgprogramma’s voor de (chronische) zorg. Een zorgprogramma beschrijft de kwaliteit- en samenwerkingsafspraken die de ketenpartners hebben gemaakt met betrekking tot een bepaald ziektebeeld of veel voorkomende hulpvraag, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de behoefte van de patient. Elke discipline binnen STIELO handelt naar de standaarden van de eigen beroepsgroep en werkt aan een continue kwaliteitscyclus. In eerste instantie zal worden gestart met de module Vital voor COPD, waarbij achtereenvolgens Diabetes en Cardio Vasculair Risico Management zullen volgen. STIELO heeft inmiddels meerdere zorgprogramma’s in ontwikkeling, waaronder ook ADHD bij Kinderen en Depressie.

STIELO werkt zeer nauw samen met het UMC Radboud in Nijmegen waar Prof. Dr. Wil van den Bosch, naast bestuurslid van STIELO en tevens huisarts in Lent actief is als ‘Hoogleraar Zorginnovatie in de huisartspraktijk’. Voor meer informatie over STIELO, ga naar: http://www.stielo.nl/ .