Santeon ziekenhuizen kiezen voor PulseWeb leeromgeving

0
402

Op donderdag 28 april hebben vier Santeon ziekenhuizen een overeenkomst getekend met PAT Learning Solutions. Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, het Martini Ziekenhuis, het Medisch Spectrum Twente en het Catharina-ziekenhuis gaan hun medewerkers opleidingen aanbieden via een gezamenlijke digitale leeromgeving. Er is gekozen voor het e-learning systeem PulseWeb van marktleider PAT Learning Solutions. Dit moet leiden tot een verhoging van de effectiviteit en efficientie van het leren in de aangesloten ziekenhuizen.

De opleidingen en bij- en nascholingen in ziekenhuizen zijn zeer divers. Tegelijkertijd zijn de thema’s waarmee de ziekenhuizen worden geconfronteerd hetzelfde. Van DBC-registratie tot medisch rekenen of het ontwikkelen van het management in een Management Development traject. Een groot voordeel is dat de Santeon ziekenhuizen door hun goede onderlinge afstemming hier snel een kwalitatief antwoord op kunnen formuleren. Leermodules kunnen zelf worden gemaakt en uitgewisseld. De modules zijn persoonlijk en houden rekening met niveau, leerstijl en tempo. Dat is gunstig voor de medewerkers die in kunnen loggen waar en wanneer het hen het beste uitkomt.

Samenwerking
De Santeon ziekenhuizen staan voor de beste medische zorg, gastvrijheid en innovatie. Personeel is een kritische factor om deze doelstellingen te verwezenlijken. Daarom hebben de Santeon ziekenhuizen ingezet op een gemeenschappelijk HRM- en leerbeleid met een digitale leeromgeving die zijn sporen in de zorg heeft verdiend. Op deze manier kunnen de ziekenhuizen gebruik maken van elkaar modules en expertise en deze zo nodig verfijnen voor de eigen locale situatie. Dat heeft grote voordelen voor de efficiency en effectiviteit.