Zorg op afstand in reguliere bekostiging

0
342

De financiering voor Zorg op afstand, of screen tot screen zorg wordt eindelijk structureel geregeld. Vanaf 1 januari 2012 zal deze innovatieve zorg worden opgenomen in de reguliere bekostiging. ActiZ is blij dat haar jarenlange inspanningen om de financiering te borgen nu vruchten afwerpen.

In de afgelopen jaren is geexperimenteerd met Zorg op afstand. Evaluaties lieten keer op keer zien dat deze vorm van zorg door clienten en zorgmedewerkers gewaardeerd werd. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft nu de Beleidsregel extramurale zorg op een aantal onderdelen aangepast, zodat zorg op afstand hier nu onder valt. In de eerste plaats is de definitie van clientcontacttijd verruimd, waardoor naast persoonlijk contact ook vormen van beeldschermcontact als clientcontacttijd worden aangemerkt. Hoewel de inzet van ActiZ niet op alle vlakken gehonoreerd is, is ActiZ blij met dit resultaat van haar inspanningen.

Beademing
Ook over een aantal andere beleidsregels waar ActiZ aan heeft bijgedragen is zij tevreden. De Beleidsregel ‘prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten’ is voor 2012 op diverse onderdelen aangepast. Zo komt er voor clienten met ademhalingsondersteuning via neus- of mondmasker, een toeslag om de uren meerzorg te kunnen bekostigen. Eerder is al een toeslag in de beleidsregels opgenomen voor clienten die permanent zijn aangewezen op een beademingsmachine.

Leden van ActiZ lezen hier meer.

Bron: ActiZ