Prof. Dr. Marc Bonte – UMC Utrecht – krijgt rol van supervisor op infectiepreventiegebied in Maasstad ziekenhuis

Alex Dirks – directeur Zorg – licht toe dat er veel is geïnvesteerd in uitleg aan het personeel hoe om te gaan in geval van besmettingsgevallen. Dit gaat om bijvoorbeeld  het dragen van sierraden, het gebruik van handschoenen en het wassen van handen.

De directie hamert er bij het personeel regelmatig op om zich aan de richtlijnen te houden.

Paul Smits – algemeen directeur – stelt dat deze maatregelen simpel zijn. Vorig jaar is er zo een handenwas campagne gedaan. Volgens Smits kan je  nooit 100% garanderen dat het ook gebeurt volgens de richtlijnen. Je moet zelf rondlopen en controleren. Mensen moeten elkaar ook op de werkvloer controleren.

Het dragen van schorten op de IC is kennelijk wel goed gebeurd, want daar is geen verdere verspreiding geweest. De verspreiding heeft op afdelingen plaatsgevonden, buiten de IC. Daar zijn de richtlijnen kennelijk niet goed opgevolgd. Er moet sprake zijn van overdracht van patient naar patient, door contact. Verspreiding kan niet via de lucht. Smits geeft toe dat er dus ergens fouten zijn gemaakt

Oorzaak van de besmetting is niet bekend. Mogelijk is die begonnen in oktober. Het is niet bekend bij wie. Na de eerste besmetting in januari zijn in de uitvoering van maatregelen om verspreiding te voorkomen fouten gemaakt.  Onderzoek daarnaar vindt nog plaats. Smits geeft toe dat er toen, bij eerste constatering,  direct verder gezocht had moeten worden. In feite heeft het Slotervaart ziekenhuis  het Maasstad ingehaald, toen de patient daar terecht kwam. Door een standdaardtest was de bacterie in het Slotervaart te identificeren. Pas na melding van het Slotervaart aan het Maasstad is de test ingekocht en is men met nader onderzoek begonnen.

Het beleid van testen is nu aangepast. Patienten worden eerder op het dragen van bacterien getest. In het bijzonder voor de EBSL wordt nu, in plaats van één test, drie keer getest. Na één test kan nog niet vastgesteld worden of patient wel of niet negatief is. Dit kan pas na drie testen

Eind mei pas is het RIVM ingeschakeld. Smits is zelf ook pas laat geïnformeerd, waar hij niet gelukkig over is.  Het Maasstad was niet goed ingericht om alarm te kunnen slaan bij melding van meerdere besmettingen.

Prof.Dr. Marc Bonte, UMCU wordt supervisor op de infectiecontrole in het Maasstad ziekenhuis. De Raad van Toezicht zal aan Bonte begin september onafhankelijk rapporteren wat er gebeurd is.

Voor het vervolg van de besmettingen moet aanstaande woensdag een plan van aanpak ingediend worden bij de inspectie voor de Volksgezondheid.

De meer dan 1800 patienten die mogelijk drager wordt geadviseerd bij vragen direct met het ziekenhuis contact op te nemen.

 

 

Rene Luigies

Rene is consultant op het snijvlak productontwikkeling en gezondheidszorg/projectmanager valpreventiebus/multitasker/outofthebox denker/innovator/ Eusamed bv/ Op twitter@Lodewijkjes Netherlands, Rijswijk (Gld)

René Luigies heeft 30 jaar ervaring in nationale- en internationale marketing en business development in de medische sector. Die ervaring strekt zich uit van de farmaceutische industrie tot de medische apparatuur. In 2001 startte hij zijn eigen bedrijf in Nederland. Na de succesvolle introductie van een product op het gebied van pijnbestrijding, heeft dit bedrijf zich verder ontwikkeld tot specialisatie op het snijvlak van product ontwikkeling en gezondheidszorg. Bekende succesvolle producten zijn de OHRA valpreventiebus en de OOGbus van het Oogzorgnetwerk en CZ. Binnen het bedrijf is een groot netwerk aanwezig met de belangrijkste stakeholders in de gezondheidszorg, zoals zorgverzekeringen en overkoepelende organisaties, overheid, zorgverleners, hogescholen, universiteiten en het MKB. Op dit moment wordt dit netwerk ingezet voor eigen consultancy activiteiten, en voor zijn functie als zorginnovatiemakelaar voor Health Valley.

Een volledig cv is te vinden op LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/reneluigies
En René Luigies is te volgen op twitter: @Lodewijkjes

Valpreventie2.0

In 2007 is het OHRA valpreventie project gestart. Dit was het resultaat van een product concept dat ik samen met iemand uit de thuiszorg en een huisarts aan OHRA presenteerde. OHRA heeft dit project volledig gefinancierd. Dit project is volledig door mij opgezet en uitgewerkt, respectievelijk gemanaged. Ook de uitwerking van de resultaten zijn door mij gedaan. Het OHRA valpreventieproject heeft geresulteerd in een afname van 35% van het aantal valincidenten op een groep van 1561 mensen.

De kosten voor de landelijke uitrol bleken te hoog voor zorgverzekeraar CZ, die OHRA heeft overgenomen. Daarmee staakte het project. In het kader van eHealth heb ik toen Valpreventie2.0 bedacht. Een internet applicatie, waarmee ouderen zelf een risicoanalyse kunnen doen, vervolgens een advies krijgen om dat risico te verminderen en vervolgd worden of zij de adviezen ook opgevolgd hebben en of zij hulp/ondersteuning nodig hebben. Daarbij een vervolg door middel van registratie van het aantal valincidenten.

Inmiddels heb ik het NIPED bereid gevonden om valpreventie2.0 te realiseren. In mijn presentatie zal ik ingaan op het proces van valpreventie 1.0 naar de realisatie van valpreventie 2.0. De obstakels, de overwegingen, de weg naar de juiste partners, de financiering, het vinden van stakeholders, en de implementatie in de gezondheidszorg. En een korte visie geven op valpreventie 3.0, waar al gesprekken over gevoerd worden.

Recente artikelen