Minder kosten voor medische zorg aan illegalen geclaimd dan geraamd

0
169

Onverzekerde illegalen drukken minder op het zorgbudget dan was verwacht. De cijfers komen uit de zogenoemde VWS-verzekerdenmonitor 2011. Daaruit blijkt ook dat het aantal onverzekerden in het algemeen afneemt. Schippers vermoedt dat de afname mogelijk verband houdt met de dreiging van actieve opsporing van onverzekerden. Sinds 2009 kunnen zorgaanbieders geld claimen als ze inkomsten derven wanneer ze zorg hebben verleend aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen. Daarvoor is 44 miljoen euro in kas, maar er is in 2010 slechts voor 14,4 miljoen geclaimd. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) geeft aan dat dat vooral wordt veroorzaakt door kosten van de ziekenhuizen, de GGZ- en AWBZ-instellingen, die lager blijken te zijn dan ingeschat”, legt de minister van VWS uit aan de Tweede Kamer.