Emre Tavsancil, Health Products Manager, Turkcell, Turkey

Mobile Healthcare Industry Summit 2011- Verslag van de tweede dag

Emre Tavsancil, Health Products Manager, Turkcell, Turkey

Bundling mHealth as Part of the Operator Consumer Package

Tavsancil benoemt de belangrijke stappen van vooruitgang in de telecom wereld: 3G verbeterde de snelheid, iPone apps resulteerden in uitbreiding van toepassingen, sociale media leidden tot verspreiding van het nieuws.

Ook in Turkije zijn de kosten voor zorg enorm hoog. Turkcell ziet zich als GSM operator ontwikkelen tot een essentiele schakel in de zorg. Een schakel tussen medische professionals, patienten, farmaceuten en andere betrokkenen in de zorg. Daarin spelen de volgende vragen een belangrijke rol:

  • Is er klinisch bewijs van de voordelen
  • Wat kost het
  • Wie betaalt er voor
  • Is er een holistische rol voor mHealth in de zorg

Eén van de producten van Turkcell is een programma waarmee vrouwen begeleid worden over de volledige tijd, van zwangerschap tot in de postnatale periode. Dit programma is ontwikkeld met Johns Hopkins Hospital en Harvard University.

Een speciaal programma voor huisartsen registreert in Turkije ziektebeelden. Zo kan op snelle manier, bijvoorbeeld het begin van een epidemie, vastgesteld worden. Of de contaminatie van water op het platteland. Dit systeem wordt ondersteund door de overheid in Turkije, waar 22.000 huisartsen werkzaam zijn.

De Turkse overheid heeft ingegrepen in de relatie tussen de farmaceutische artsenbezoeker en de arts. Door middel van een speciaal programma wordt die relatie gecontroleerd en de informatie die er wordt verstrekt aan de arts. (Opmerking @Lodewijkjes: dit product is ontwikkeld door EURIN, een Nederlandse firma)

Ook met ondersteuning en op initiatief van de Turkse overheid is een volledig patienten trace&track systeem ontwikkeld, waarmee de relatie tussen arts en patient veel meer gecontroleerd kan worden door gebruik te maken van diverse technieken.

Rene Luigies

Rene is consultant op het snijvlak productontwikkeling en gezondheidszorg/projectmanager valpreventiebus/multitasker/outofthebox denker/innovator/ Eusamed bv/ Op twitter@Lodewijkjes Netherlands, Rijswijk (Gld)

René Luigies heeft 30 jaar ervaring in nationale- en internationale marketing en business development in de medische sector. Die ervaring strekt zich uit van de farmaceutische industrie tot de medische apparatuur. In 2001 startte hij zijn eigen bedrijf in Nederland. Na de succesvolle introductie van een product op het gebied van pijnbestrijding, heeft dit bedrijf zich verder ontwikkeld tot specialisatie op het snijvlak van product ontwikkeling en gezondheidszorg. Bekende succesvolle producten zijn de OHRA valpreventiebus en de OOGbus van het Oogzorgnetwerk en CZ. Binnen het bedrijf is een groot netwerk aanwezig met de belangrijkste stakeholders in de gezondheidszorg, zoals zorgverzekeringen en overkoepelende organisaties, overheid, zorgverleners, hogescholen, universiteiten en het MKB. Op dit moment wordt dit netwerk ingezet voor eigen consultancy activiteiten, en voor zijn functie als zorginnovatiemakelaar voor Health Valley.

Een volledig cv is te vinden op LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/reneluigies
En René Luigies is te volgen op twitter: @Lodewijkjes

Valpreventie2.0

In 2007 is het OHRA valpreventie project gestart. Dit was het resultaat van een product concept dat ik samen met iemand uit de thuiszorg en een huisarts aan OHRA presenteerde. OHRA heeft dit project volledig gefinancierd. Dit project is volledig door mij opgezet en uitgewerkt, respectievelijk gemanaged. Ook de uitwerking van de resultaten zijn door mij gedaan. Het OHRA valpreventieproject heeft geresulteerd in een afname van 35% van het aantal valincidenten op een groep van 1561 mensen.

De kosten voor de landelijke uitrol bleken te hoog voor zorgverzekeraar CZ, die OHRA heeft overgenomen. Daarmee staakte het project. In het kader van eHealth heb ik toen Valpreventie2.0 bedacht. Een internet applicatie, waarmee ouderen zelf een risicoanalyse kunnen doen, vervolgens een advies krijgen om dat risico te verminderen en vervolgd worden of zij de adviezen ook opgevolgd hebben en of zij hulp/ondersteuning nodig hebben. Daarbij een vervolg door middel van registratie van het aantal valincidenten.

Inmiddels heb ik het NIPED bereid gevonden om valpreventie2.0 te realiseren. In mijn presentatie zal ik ingaan op het proces van valpreventie 1.0 naar de realisatie van valpreventie 2.0. De obstakels, de overwegingen, de weg naar de juiste partners, de financiering, het vinden van stakeholders, en de implementatie in de gezondheidszorg. En een korte visie geven op valpreventie 3.0, waar al gesprekken over gevoerd worden.

Recente artikelen