UMCG en Zorggroep Leveste Middenveld versterken samenwerking

Het Universitair Medisch Centrum Groningen en Zorggroep Leveste Middenveld – waaronder Scheper Ziekenhuis in Emmen en Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen – gaan de bestaande samenwerking versterken. Doel van de intensievere samenwerking is een volwaardig en kwalitatief hoogstaand zorgaanbod voor patienten in Noord-Nederland beschikbaar te houden. De raden van bestuur van de ziekenhuizen hebben hiervoor een intentieverklaring ondertekend.

Zorggroep Leveste Middenveld en het UMCG werken al samen op het gebied van de oogheelkunde, pathologie, klinische chemie en radiotherapie. Zo wordt in Emmen een radiotherapiecentrum van het UMCG gebouwd, waar vanaf 2012 kankerpatienten bestraald kunnen worden.

De ziekenhuizen onderzoeken de komende tijd of zij de huidige samenwerking op het gebied van de specialistische zorg kunnen uitbreiden naar onder andere de cardiologie, chirurgie, orthopedie en oncologie. Ook willen beide partijen kijken wat de mogelijkheden zijn om de opleidingsactiviteiten uit te breiden. Het Scheper Ziekenhuis verzorgt nu al samen met het UMCG (een deel van) de medisch specialistische vervolgopleidingen interne geneeskunde en heelkunde. .

Als enig universitair medisch centrum in Noord-Nederland werkt het UMCG aan een netwerk van samenwerkende zorgaanbieders in de regio. Onder druk van bezuinigingen en vanuit het oogpunt van kwaliteit en continuïteit van zorg beraden ziekenhuizen, ook in de noordelijke regio, zich op keuzes in hun zorgaanbod. Het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda zijn om die reden reeds op 1 januari 2010 een intensieve samenwerking gestart. Het speerpunt van Zorggroep Leveste Middenveld is het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige zorg in de regio. Het UMCG kiest nadrukkelijk voor de top in medisch kunnen en handelen, voor complexe zorg. Voor de specialistische basiszorg en ter ondersteuning van de kerntaken onderzoek, onderwijs en opleiding werkt het UMCG steeds meer samen met zorgaanbieders in de regio.

bron: UMC Groningen