Snellere uitwisseling beelden en verwijsbrieven met iSOFT MMS-XDS

0
358

De nieuwste versie van de iSOFT MMS-XDS software maakt het sneller uitwisselen van documenten en beeldmateriaal tussen zorgverleners, zowel binnen als buiten het ziekenhuis, mogelijk. De iSOFT oplossing is inmiddels in gebruik in het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis, en wordt de komende tijd uitgerold in nog twee ziekenhuizen: Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. De eerste ervaringen zijn dat zorgverleners veel sneller informatie met elkaar kunnen delen.

iSOFT MMS-XDS maakt het zorgverleners mogelijk om snel materialen te delen, bijvoorbeeld via het EPD. Dat kan zowel intern als extern, en voor allerlei soorten bestanden. MMS-XDS ondersteunt bijvoorbeeld de uitwisseling van verwijsbrieven en van beeldmateriaal afkomstig van scanners en andere opnameapparatuur.

In de praktijk betekent het werken met iSOFT MMS-XDS dat zorgverleners de gedeelde informatie direct bij de overige patiëntgegevens in het EPD kunnen inzien, dus zonder door het EPD te hoeven browsen. Bovendien zijn tijdrovende handelingen als het afdrukken van verwijsbrieven voorafgaand aan een consult, het opzoeken van beelden in een afdelingssysteem zoals een PACS, of het opsturen van beelden aan andere zorgverleners verleden tijd.

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam zet momenteel al iSOFT MMS-XDS in voor de uitwisseling van cardiologische beelden tussen zorgverleners. Na deze Rotterdamse instelling zijn Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam de volgende twee ziekenhuizen in Nederland die voor de gegevensuitwisseling iSOFT MMS-XDS inzetten. Ook in andere ziekenhuizen in binnen- en buitenland zijn implementatieprojecten in gang gezet.

Over iSOFT MMS-XDS
iSOFT MMS-XDS is gebaseerd op de internationale XDS-standaard voor Cross-Enterprise Document Sharing. De interoperabiliteit van de software is gevalideerd tijdens de IHE Connectathon. Daarmee heeft iSOFT bewezen dat zijn MMS-XDS software voldoet aan de eisen van de IHE op het gebied van gegevensuitwisseling. Momenteel zijn er kant-en-klare koppelingen beschikbaar voor ECG- en EMG- beelden, beelden afkomstig van vaatonderzoek en cardiale echografie, en daarnaast voor ZorgDomein-

verwijsbrieven, anesthesiologieverslagen en verpleegkundige verslagen voor IC. Daarbij worden er voortdurend nieuwe koppelingen gerealiseerd, zodat steeds meer modaliteiten en bestandsformaten ontsloten worden.