Besparingen bij inzet van technologie bij mensen met dementie

0
306

De heer Jansen heeft dementie en woont alleen maar kan door de inzet van techniek in zijn huis langer thuis blijven wonen. Dhr. Jansen vindt dit zelf erg plezierig, zijn eigen huis is hem bekend! Onderzoek van drs. N. Nijhof van het eHealth Research Centre (Universiteit Twente) bij zorgorganisatie Bruggerbosch toont aan dat langer thuiswonen ook echt mogelijk is en besparingen in de zorgfinanciering hiermee te realiseren zijn.

Bij Bruggerbosch hebben de clienten allemaal een vorm van dementie. Ze hebben voor een periode van 10 maanden gebruik gemaakt van ADLife en PAL4 technologie. ADLife is sensorentechnologie om een bepaald leefpatroon van een client vast te kunnen stellen. Dit kunnen bijvoorbeeld deursensoren of elektriciteitssensoren zijn. Indien er afwijkingen gemeten worden ten opzichte van een normaal patroon (bijvoorbeeld een persoon gaat 10 keer op een nacht naar de wc in plaats van een keer) wordt er contact gezocht met een aangewezen contactpersoon of de client zelf. PAL4 is een zogenaamd aanraakscherm waarbij mensen hun agenda, levensalbum of dagboek kunnen bekijken. <!–more–>Ze kunnen bijvoorbeeld ook geheugenspellen spelen en videocontact maken met de begeleiders van Bruggerbosch. In totaliteit hebben 14 thuiswonende clienten van de Posten en Bruggerbosch deelgenomen aan dit project.

De inzet van ADLife bij mensen met dementie die nog thuis wonen, is kostenbesparend ten opzichte van opname in een verpleeghuis. Een rekenvoorbeeld:

Met inzet bij 10 clienten na een maand: € 1.000,-
Met inzet bij 50 clienten na een maand € 10.000,-
Met inzet bij 50 clienten na twee maanden € 137.000,-
Ook met het toepassen van PAL4 bij dementerende mensen die nog thuis wonen kan kostenbesparend worden gewerkt:

Met inzet bij 10 clienten na een maand: € 2.000,-
Met inzet bij 50 clienten na een maand: € 12.000,-
Met inzet voor 50 clienten na twee maanden € 140.000,-
Kosten zoals boodschappen, huur etc. welke men thuis wel heeft en in een verpleeghuis niet, zijn niet meeberekend. Logischerwijs lopen deze kostenbesparingen op bij meer maanden en meer clienten. De inzet van techniek is rendabel tot aan ongeveer € 5.000,- extramurale zorg (bijvoorbeeld 15 uren thuiszorg, vier uur huishoudelijke zorg, drie uur begeleiding thuis en 20 uur dagopvang). Als deze € 5.000,- wordt overschreden wordt opname goedkoper. Deze besparingen zijn berekend met de gegevens van zorgkosten van deelnemende clienten, kosten van techniek afgezet tegen de kosten van een opname. Bij bovengenoemde kostenbesparingen is het goed op te merken dat het uitstel van opname in de interviews met mantelzorgers en zorgverleners ook daadwerkelijk genoemd wordt bij de ervaringen die men inmiddels heeft opgedaan met de techniek. Met name bij ADLife verwacht men dat clienten langer thuis zouden kunnen wonen. Ook PAL4 kan (indien het goed wordt aangeleerd bij de client) zorgen voor een stukje structuur en ondersteuning. Doorontwikkeling is bij beide technologieen nog wel wenselijk, bij ADLife dient zich dit te richten op de alarmerende functie welke het systeem ook zou moeten hebben en bij PAL4 gaat het meer om het nog gebruiksvriendelijker maken van het systeem.

Bron: eHealth Research Centre Universiteit Twente.
<a href=”http://www.dementietechnologie.nl”><em>www.dementietechnologie.nl</em></a>

Vorig artikelGenomineerden Psyche Mediaprijs bekend
Volgend artikelWoonzorgcentrum IJsselheem uit Kampen wint prijs van 35.000 euro
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.