Beperkte stijging Menzis Basisverzekering 2012

Dit is een origineel bericht van Menzis
De jaarpremie van de Menzis Basisverzekering voor 2012 is vastgesteld op 1.278 euro. Dat betekent dat de maandpremie 106,50 euro wordt (was 104,75). Menzis houdt hiermee de premiestijging voor de basisverzekering zeer beperkt tot 1,67%. Ook de premies van de meest gekozen aanvullende verzekeringen stijgen nauwelijks. De premie voor ExtraVerzorgd 1 stijgt niet en ExtraVerzorgd 2 stijgt met 0,75 euro per maand. Voor het overgrote deel van onze klanten blijft de premieverhoging in deze economisch moeilijke tijd beperkt.

Kwaliteit van zorg
De zorgkosten stijgen elk jaar met 4 tot 5% door de toename van het aantal chronisch zieken, de technologische vernieuwingen en vergrijzing. De kosten stijgen daarmee sneller dan de loonontwikkeling. Ook de verdere toename van de risico’s voor zorgverzekeraars leiden tot hogere solvabiliteitseisen en hebben invloed op de hoogte van de premie. Steeds meer mensen blijken moeite te hebben met het betalen van de premie en eigen bijdragen.

Om de premiestijging ook in de toekomst te beperken zet Menzis nog scherper in op kwaliteit van zorg. Zoveel mogelijk zorg dichtbij de patient door een sterke geïntegreerde 1e lijn. Samenwerking tussen zorgverleners in de 1e lijn rondom de patient zorgt voor een betere kwaliteit en lagere kosten.
Menzis gaat in 2012 voor een beperkt aantal behandelingen (heup, hernia en amandelen) niet meer ieder ziekenhuis contracteren. We hanteren bij die selectie de medische normen die de beroepsgroep zelf heeft opgesteld. Ook zijn de criteria in nauwe samenspraak met patientenverenigingen opgesteld. Kwaliteit, snelheid, klantgerichtheid en duidelijke informatieverstrekking aan de patient staan hierbij centraal.

Voor Menzis staan de belangen van onze klanten voorop. De zorg in Nederland is goed, maar kan beter en klantgerichter. Daarom stimuleren we zorgverleners om extra kwaliteit te bieden aan onze klanten. Zo belonen we bijvoorbeeld huisartsen wanneer zij ruimere openingstijden en een betere bereikbaarheid hebben, apothekers en fysiotherapeuten als zij extra service bieden. Vanaf 2012 belonen we fysiotherapeuten die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen met een Topzorg predicaat.

Overzicht maandpremies en pakketten 2012
Volwassenen Kinderen tot 18 jaar
Menzis ZorgVerzorgd (Basisverzekering natura) 106,50 nvt
Menzis ZorgZó (Basisverzekering restitutie) 111,00 nvt

Menzis ExtraVerzorgd 1 (aanvullende verzekering) 7,45 gratis
Menzis ExtraVerzorgd 2 (aanvullende verzekering) 16,55 gratis
Menzis ExtraVerzorgd 3 (aanvullende verzekering) 33,95 gratis
Menzis ExtraVerzorgd 4 (aanvullende verzekering) 67,00 gratis

Menzis TandVerzorgd 1 (tandheelkundige verzekering) 9,10 nvt, zit in Basisverzekering
Menzis TandVerzorgd 2 (tandheelkundige verzekering) 16,40 0 t/m 9 jr. gratis / 10 t/m17 jr. 9
Menzis TandVerzorgd 3 (tandheelkundige verzekering) 32,70 0 t/m 9 jr. gratis / 10 t/m 17 jr. 9

Menzis JongerenVerzorgd (jongeren zorgverzekering) 15,25 15,25

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de premies voor 2012 en de aanvullende pakketten op www.menzis.nl.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen