HagaZiekenhuis en Menzis/Azivo maken afspraken over financiering

Array

Dit is een origineel bericht van Haga Ziekenhuis
Het HagaZiekenhuis in Den Haag en zorgverzekeraar Menzis/Azivo hebben als eerste partners in de Nederlandse ziekenhuiszorg concrete afspraken gemaakt over de financiering van de zorg. Dit hoofdlijnenakkoord heeft als doel het borgen van de toegankelijkheid van goede zorg voor patienten.

Kern van het akkoord is dat het jaar 2012 als een overgangsjaar wordt gezien, in het licht van de nieuwe bekostigingssystematiek per 1 januari 2012. Beide partijen zijn een vast bedrag overeengekomen voor de verlening van ziekenhuiszorg aan Menzis/Azivo-verzekerden. Indien het HagaZiekenhuis meer zorg levert dan afgesproken, dan is dat voor rekening van het ziekenhuis. Maar als het HagaZiekenhuis vernieuwend te werk gaat, dan houdt het geld over. Dat geld kan dan worden gebruikt om de zorg nog verder te verbeteren en nog slimmer te organiseren.

De afspraken zijn in lijn met de beheerste volumeontwikkeling zoals overeengekomen door zorgpartners en het ministerie van VWS in het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord. Het akkoord bevat tevens afspraken over de voorfinanciering van de te leveren zorg per januari 2012.

Het HagaZiekenhuis en Menzis/Azivo benadrukken dat zij zich samen verantwoordelijk voelen voor de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van ziekenhuiszorg. Beide partijen hebben de intentie om in de komende jaren concrete afspraken te maken over de toekomst van het zorglandschap in de Haagse regio en over concentratie en spreiding van zorg.

Ook wordt er gekeken naar het beperken van de volumegroei door te sturen op substitutie en doelmatig gebruik en organisatie van zorg. Zo gaat het HagaZiekenhuis voor de Spoedeisende Hulp een huisartsenpost realiseren, waar patienten door een huisarts worden beoordeeld voordat een beroep wordt gedaan op de duurdere ziekenhuiszorg.

Tot slot willen het HagaZiekenhuis en Menzis/Azivo gezamenlijk een inspanning leveren om de bureaucratie te verminderen, zonder afbreuk te doen aan de transparantie. In 2012 gaat een werkgroep van beide partijen elk kwartaal in gesprek om onderling informatie uit te wisselen. Er wordt onder meer gewerkt aan zorginnovatieprojecten die de kwaliteit en doelmatigheid van de ziekenhuiszorg verbeteren.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen