Menzis verzekerdenstand stabiel in 2012

De jaarlijkse periode waarin mensen kunnen overstappen van zorgverzekeraar is gesloten. Het concern Menzis heeft een zeer beperkt aantal klanten verloren. Het totale aantal verzekerden is daarmee stabiel op 2,1 miljoen. De aanvullende en tandverzekeringen van Menzis zijn succesvol. Het aantal klanten met een aanvullende en tandverzekering is, tegen de landelijke trend in, gelijk gebleven.

Het Menzis label heeft zoals verwacht klanten verloren, maar minder dan vooraf ingeschat. Het regionale label Azivo heeft het goed gedaan en is met 2000 verzekerden gestegen. Internet label AnderZorg heeft het eveneens goed gedaan. De groei is minder dan voorgaande jaren. AnderZorg groeit nog steeds en is inmiddels het meest volwassen internetlabel met ruim 203.000 verzekerden. In totaal is het aantal verzekerden bij het Menzis concern met 9000 afgenomen.

Aanvullende verzekeringen
Het aantal verzekerden dat een aanvullende verzekering en tandverzekeringen nemen is voor 2012 stabiel gebleven. Landelijk wijkt Menzis daarmee af van de trend dat steeds meer mensen geen aanvullende en tandverzekeringen afsluiten. Menzis kiest bewust voor complete verzekeringspakketten om daarmee de solidariteit overeind te houden en hanteert daarbij geen enkele vorm van medische selectie. Dekking die uit de basisverzekering is geschrapt, zoals fysiotherapie voor reumapatienten en dieetadvisering, is opgenomen in de aanvullende pakketten. Desondanks heeft Menzis de premiestijging voor de aanvullende verzekeringen weten te beperken of gelijk gehouden.

Tandverzekeringen
Ook bij de tandverzekeringen ziet Menzis een afwijking ten opzichte van de landelijke trend. Het aantal klanten dat een tandverzekering afsluit is stabiel op driekwart van de verzekerden. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de keuze van Menzis om zogenaamde verrichtingen polissen te voeren. Zelfs bij de goedkoopste tandverzekering wordt geen maximale jaarlijkse vergoeding gehanteerd. Voor elke behandeling bij de tandarts wordt een vergoeding gegeven ongeacht het aantal behandelingen per jaar. Menzis heeft ook bewust gekozen om geen maximale vergoedingenlijst te hanteren voor mondzorg voor de jeugd tot 18 jaar. Deze aspecten en de beperkte premiestijging van de tandverzekeringen hebben ertoe geleid dat het aantal klanten met een tandverzekering niet is afgenomen.

Klantgericht
Menzis wil voor klanten veel meer zijn dan alleen de rekeningbetaler. Klanten en patientenverenigingen hebben invloed op het beleid en betrekken wij actief bij het inkopen van kwalitatief goede zorg.
Menzis heeft de verantwoordelijkheid om kwalitatief goede zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. Dit is ook de reden dat Menzis op een nieuwe manier ziekenhuizen contracteert waarbij afspraken worden gemaakt dat ziekenhuizen voor een vast bedrag alle Menzis klanten behandelen.

Maatschappelijk betrokken, sociaal verantwoord, duurzaam en vooral menselijk zijn de basisbegrippen van het Menzis-beleid. Menzis kiest ook bewust voor de samenwerking met partners met een maatschappelijk karakter zoals KWF, Natuurmonumenten, met mantelzorgorganisaties zoals Mezzo, met sportorganisaties op het gebied van jeugd in beweging en met gemeenten op het gebied van sociale minima.

Bron: Menzis

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen