Nieuwe behandeling hartritmestoornis groot succes

Array

Maastricht UMC+ bevestigt reputatie op het gebied van innovatieve technieken ter behandeling van atriumfibrilleren
Het combineren van twee technieken voor de behandeling van atriumfibrilleren, een veelkomende hartritmestoornis, is een groot succes. 90 procent van de patienten bij wie de procedure is toegebracht, is na een jaar vrij van ritmestoornissen èn van medicatie.

Het Maastricht UMC+ is wereldwijd koploper op het gebied van deze gecombineerde behandeltechniek, die hybride AF-ablatie (AF staat voor atriumfibrilleren) genoemd wordt. Onlangs is een publicatie over deze behandelmethode aanvaard door het gezaghebbende tijdschrift Journal of the American College of Cardiology (JACC).
Bij de in het artikel beschreven techniek werken cardioloog en chirurg nauw met elkaar samen. De meest gangbare invasieve techniek om atrium- of boezemfibrilleren te behandelen, is ablatie, het aanbrengen van littekenweefsel in het hart op de plaats waar de hartritmestoornis ontstaat. Littekenweefsel geleidt namelijk geen elektrische prikkels, zodat de hartritmestoornis, die immers wordt opgewekt door (verkeerde) elektrische prikkels, stopt.

Bij deze techniek wordt er een katheter via een ader in de lies tot in het hart geschoven, om daar aan de binnenkant van het hart door verhitting (of bevriezing) het benodigde littekenweefsel te maken. Nadeel is dat dit littekenweefsel niet altijd volledig door de hartwand heen gaat. Dit is een vereiste om elektrische prikkels tegen te kunnen houden. In Maastricht is daarom een techniek ontwikkeld waarbij een tweede behandelaar, een chirurg, het hart van de buitenkant benadert om ook aan de buitenkant van de hartboezem littekenweefsel aan te brengen. Dit resulteert in permanent littekenweefsel dat volledig door de hartwand gaat. De techniek vereist derhalve een nauwe samenwerking tussen beide specialisten.

Cardioloog- elektrofysioloog dr. Laurent Pison: “We hebben twee specialismen samengebracht. Cardioloog en chirurg vullen elkaar perfect aan. Je moet in feite door het weefsel heen behandelen om de verkeerde prikkels optimaal te isoleren. Dat lukt met de hybride techniek wonderwel omdat je zowel aan de binnen- als de buitenkant van het hart verhitting toepast. De resultaten zijn heel goed.”

In het Maastricht UMC+ zijn drie jaar geleden de eerste patienten met deze combinatietechniek behandeld. Inmiddels zijn er 26 patienten behandeld en geevalueerd, de grootste serie wereldwijd. Overigens komen niet alle AF-patienten voor de nieuwe techniek in aanmerking. De behandeling is voorbehouden aan complexe gevallen: patienten die al jarenlang last hebben van de stoornissen en/of bij wie al meerdere vruchteloze pogingen zijn gedaan om het boezemfibrilleren op een andere (medicamenteuze) manier te onderdrukken.

De hartritmestoornis atriumfibrilleren komt veel voor, zeker op gevorderde leeftijd. Van de 75-plussers heeft meer dan 5 procent er last van.

Het Maastricht UMC + is wereldwijd koploper op het gebied van hybride AF-ablatie. Vanuit het buitenland is er veel interesse voor deze innovatieve techniek. Regelmatig komen er cardiologen en chirurgen naar Maastricht om de procedure onder de knie te krijgen. Gerenommeerde klinieken uit de Verenigde Staten en Europa waren al in het Maastricht UMC+ op bezoek om de techniek te leren.

 

Het wetenschappelijk artikel Hybrid Thoracoscopic Surgical and Transvenous Catheter Ablation of Atrial Fibrillation is inmiddels aanvaard voor publicatie in het gezaghebbend tijdschrift Journal of the American College of Cardiology (JACC). De auteurs zijn Laurent Pison, Mark La Meir, Jurren van Opstal, Yuri Blaauw, Jos Maessen en Harry Crijns.

 

EINDE PERSBERICHT

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen