Aanpak PTSS bij politieagenten

Afgelopen week was Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) bij agenten in het nieuws. “Ik wil een eenduidige aanpak. Als er sprake is van medisch vastgestelde beroepsgerelateerde PTSS, dan moet dit snel in juridische zin worden erkend als beroepsziekte” aldus Minister Opstelten. Een beroepsgebonden PTSS is een ziektebeeld dat kan optreden na een of meer ernstige traumatiserende gebeurtenis(sen) in het werk. De gebeurtenissen roepen een
reactie op van intense angst, hulpeloosheid of afschuw. Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven benadrukken beiden om gebruik te maken van reeds bestaande richtlijnen. Voor bedrijfsartsen zijn dat:

* Registratierichtlijn Traumatische stress stoornissen (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, 2011)
* Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden (Impact, 2012)

Wat is PTSS?
PTSS is een stoornis die ontstaat als om een of andere reden een trauma niet goed verwerkt kan worden. De verschijnselen zijn in feite een normale reactie op ernstige dreiging. Het is een combinatie van lichamelijke en psychische verschijnselen. Typische verschijnselen van PTSS zijn:

* Verhoogde prikkelbaarheid
* Herbelevingen in de vorm van nachtmerries (gepaard met slecht slapen), herinneringen, flashbacks en dissociatie * Vermijding van prikkels of verdoofd reageren op de omgeving

Voor meer informatie over PTSS als beroepsziekte verwijzen wij u naar het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCVB).