Nieuwe benadering woning voor doofblinden ’s Heeren Loo

Mensen die naast een verstandelijke beperking ook ernstige problemen hebben met zien en horen, (visuele en auditieve beperkingen) ervaren de wereld vaak als bedreigend en onoverzichtelijk. Zonder herkenning en begrip is het risico van isolement en ernstige emotionele problemen groot. Reden voor de ’s Heeren Loo Zorggroep om in ’t Laar in Julianadorp een woning speciaal voor deze groep te starten. Na vier maanden zijn de eerste resultaten zichtbaar: clienten nemen aanzienlijk meer initiatief en voeren meer de regie over hun bestaan.

Zowel ouders als begeleiders zijn enthousiast over de vorderingen. Enkele voorbeelden: een client die altijd wachtte om uit bed gehaald te worden, kwam voor het eerst zelf uit bed. Een andere die niet van water hield, stapte uit zichzelf in bad. Een client die tijdens het eten niemand naast zich duldde, wil nu de tafel delen. En weer een andere client durfde voor het eerst zelf aan sneeuw te voelen. Verwanten geven aan dat hun familielid nog nooit zo ontspannen was.

Nu de basisvoorwaarde veiligheid is ingevuld, worden de clienten stapsgewijs bij de dagelijkse activiteiten betrokken: samen koffiezetten, de tafel dekken, ontdekken waar de vuile was naar toe gaat en noem maar op. Deze fase is net gestart en zal duidelijk maken hoe leerbaar de client is. Door de zintuiglijke beperkingen wordt de intelligentie van de client namelijk vaak te laag geschat. De woning is dus een ontdekkingstocht voor alle mensen rond de client.

Methode Contact
Voor de begeleiders vormen de zintuiglijke beperkingen het uitgangspunt voor de benadering van de client. Zij werken volgens de methode Contact. Door aanraking en voelen, maken begeleiders echt contact, bouwen een relatie op en zorgen voor veiligheid. Vervolgens wordt de client uitgenodigd om zijn omgeving te onderzoeken. Hij kan daar ruimschoots de tijd voor nemen. Aan de hand van filmbeelden analyseren de begeleiders het gedrag van clienten en bespreken hoe zij de client nog beter kunnen begeleiden. Verder werken zij intensief samen met de verwanten van de client.

Herkenbaarheid
Ook in de inrichting van de woning is rekening gehouden met de zintuiglijke beperkingen: grote kleurcontrasten waardoor vormen te onderscheiden zijn, voelelementen en veel licht en muziek. Alles draagt bij aan de herkenbaarheid voor de client.

Dit is een origineel bericht van ’s Heeren Loo

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen