Online therapie helpt chronisch vermoeide jongeren

Jongeren kunnen van het chronisch vermoeidheidssyndroom afkomen dankzij een website en online consulten. Na een online behandeling van een half jaar gaat driekwart van de deelnemers weer gewoon naar school. Kinderartsen van het UMC Utrecht schrijven dat in The Lancet van 1 maart.

Kinderartsen van het UMC Utrecht onderzochten en behandelden in samenwerking met het Nijmeegse Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid 131 jongeren met chronisch vermoeidheids¬syndroom. De ene helft kreeg de standaardbehandeling, de andere helft ontving de zogenaamde FitNet-therapie via internet. De standaardbehandeling kan bestaan uit cognitieve gedragstherapie individueel of in groepen, revalidatiebehandeling en/of fysiotherapie.

Wandelen of fietsen
In FitNet krijgen jongeren via een speciale website toegang tot een gespecialiseerde therapeut. Op de site vinden ze dagelijks informatie en opdrachten. Bijvoorbeeld om op vaste tijden naar bed te gaan en op te staan. Of bijvoorbeeld een opbouwschema van lichamelijke activiteiten door te wandelen of te fietsen. Ze kunnen per e-mail contact opnemen met de behandelaar. Ouders doen mee via eigen toegang tot het programma.

Na een half jaar blijken de FitNet-jongeren beter af te zijn. 63 procent van hen is volledig hersteld, tegen slechts 8 procent van de standaardbehandelde jongeren. Van de 67 FitNet-deelnemers zijn 57 niet meer ernstig moe; 50 gaan weer gewoon naar school en 52 hebben geen lichamelijke beperkingen meer. Van de 64 jongeren met de standaardbehandeling zijn 17 niet meer moe, gaan 10 naar school en functioneren 13 jongeren zonder lichamelijke beperkingen. Een half jaar na het einde van de behandeling functioneren de FitNet-jongeren nog steeds goed.

FitNet sluit goed aan bij jonge doelgroep
“Wij denken dat deze internettherapie standaard zou moeten worden voor jongeren met chronisch vermoeidheidssyndroom”, stelt kinderarts dr. Elise van de Putte van het UMC Utrecht. Zij leidde het onderzoek. Kinderarts-in-opleiding en arts-onderzoeker Sanne Nijhof is eerste auteur van het artikel. ?Behandeling via internet sluit goed aan bij de doelgroep, jongeren tot achttien jaar. De voordelen zijn duidelijk: de online therapie is altijd beschikbaar en heel toegankelijk. Daardoor is FitNet makkelijker dan normale gedragstherapie aan veel jongeren aan te bieden. Dat is belangrijk omdat het aantal gespecialiseerde therapeuten beperkt is.”

Jongeren met chronisch vermoeidheidssyndroom lijden aan ernstige, onverklaarde moeheid die langer dan een half jaar duurt. De moeheid neemt niet af door rust en gaat vaak samen met spierpijn en concentratieproblemen. Het schoolverzuim onder deze jongeren is hoog en hun sociale ontwikkeling blijft achter. In Nederland hebben ongeveer tweeduizend jongeren last van het chronisch vermoeidheidssyndroom. Dat zijn vaker meisjes dan jongens.

ZonMw financierde het onderzoek.

bron: UMC Utrecht