Prestatiebekostiging in de GGZ: Eerst de bronregistratie op orde

0
316

Op 21 februari heeft Minister Schipper aangekondigd dat de tweedelijns GGZ per 2013 overgaat naar prestatiebekostiging. De afgelopen jaren hebben GGZ-instellingen zich al kunnen voorbereiden. Er staan echter nog flinke veranderingen op de stapel. Aanpassing van de gehele bedrijfsvoering is cruciaal om ervoor te zorgen dat de overgang naar de prestatiebekostiging met beheerste risico’s gemaakt wordt. Een belangrijke stap in dit proces is het op orde krijgen van de bronregistratie.

Vanuit het veld horen we dat instellingen zich de komende tijd vooral richten op het verbeteren van de activiteiten-, diagnose- en DBC-registratie. Een juiste registratie biedt onmisbare informatie voor het factureren van de geleverde zorg, interne sturing en de onderhandeling met de zorgverzekeraar.

Model: kwaliteit van de bronregistratie
Om de bronregristratie te verbeteren heeft Q-Consult met GGZ-instellingen Dimence en RiaggZuid een model ontwikkelt waarin de vijf belangrijkste factoren voor de kwalititeit van de bronregistratie staan benoemd.

5 factoren
Eén van de factoren is helder beleid. Beleidskeuzes bieden duidelijkheid en eenduidigheid. Hoe gaan we om met de registratie? En hoe richten we dan de systemen in? Vervolgens moet het beleid goed vastgelegd worden in de administratieve organisatie. Relevante kennis van het registratiesysteem en de regisistratiespelregels moet beschikbaar zijn en een goed ingericht registratiesysteem met structurele ondersteuning. Dé centrale factor voor een optimale bronregistratie is echter de attitude van de registreerders. Behandelaren (en ondersteunende medewerkers) moeten willen registreren. Dat lijkt simpel, maar in de praktijk blijkt dit de moeilijkst te beïnvloeden factor. Belangrijk is in ieder geval dat het niet gaat om de afzonderlijke factoren, maar om een geïntegreerd geheel.

Artikel Bronregistratie op orde in de GGZ
In het artikel Bronregistratie op orde in de GGZ, gepubliceerd in Headline mei 2011, lichten we het model en de implicaties verder toe.