Aantal asbestdoden verdubbelt

Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan inademing van losse asbestvezels bedraagt 10.000. Waarschijnlijk sterven minstens zoveel slachtoffers hieraan de komende jaren.

Jurist
Dit concludeert Bob Ruers in zijn proefschrift ‘Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering’. De jurist promoveerde hierop 15 maart aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ruers is politiek actief voor de SP en sinds midden jaren negentig gespecialiseerd in asbestzaken.

longoperatie Nabestaanden
De overheid moet haar excuses aanbieden aan slachtoffers en hun nabestaanden voor haar nalatigheid bij het treffen van tijdige en adequate maatregelen ter beperking van het gebruik van asbest, schrijft hij.

De overheid was lange tijd amper bereid beperkingen aan asbest te stellen, zegt Ruers. Hij spreekt over een schadelijke traagheid waar de industrie profijt van had. Slachtoffers hebben volgens de jurist pas recentelijk sterk aan invloed gewonnen.

Belangen
Aan het volledige asbestverbod, in 1995, gingen conflicten vooraf tussen de industrie, overheid, vakbeweging en slachtoffers. Grote economische belangen stonden daarbij op het spel, benadrukt Ruers.

Tegenwicht
Het proefschrift sluit af met vier lessen die geleerd kunnen worden van de analyse van het krachtenveld rond asbestregulering. Een daarvan is dat wetenschappers met hun kennis tegenwicht moeten bieden aan informatie die de industrie verstrekt.

Zie ook het persbericht, het artikel in Trouw en een nieuwsoverzicht over asbest.
Het Erasmus MC werkt sinds 2002 aan een nieuwe aanpak van asbestkanker.

bron: Erasmus MC

1 REACTIE

  1. L.S. Bedoelt U : “Aantal asbestdoden is verdubbeld” , of “Aantal astbestdoden verdubbelt zich” ?

Comments are closed.