Neelie Kroes ontvangt KPMG en Julius onderzoekers

0
181

Op donderdag 29 maart ontmoetten Julius onderzoekers dr. Rob de Leeuw en dr. Wynand Ros, samen met een gezelschap experts op het gebied E-Health uit Nederland en andere Europese landen, in Brussel eurocommissaris Neelie Kroes. De Engelse onderzoekers Stephen Johnson en Miles Ayling presenteerden daar de successen met E-health van het Whole System Demonstrator project in Engeland. Hierover organiseerden het King’s Fund Center en het Julius Centrum een congres in Londen op 6, 7 en 8 maart 2012. De inzet van E-health bij chronische zieken leidt tot een forse afname in mortaliteit, heropnamen en poliklinische consulten. Op dezelfde bijeenkomst van 29 maart bood de KPMG aan Kroes een rapport aan over implementatie van E-health. Dit rapport noemt drie factoren die succesvolle implementatie bevorderen: (1) de grootte van de innovatie, (2) de mate waarin de innovatie aansluit bij de belangen van betrokken stakeholders en (3) de mate waarin de betrokken stakeholders openstaan voor veranderingen in de gangbare manier van werken. Daarnaast is het van belang dat men (1) een strategisch plan volgt, (2) zich richt op de kernzaken en (3) zich laat leiden door patienten en zorgprofessionals. Het rapport ‘Accelerating innovation: the power of the crowd’ is te vinden op www.kpmg.com Tot zove dit bericht. Op 8 mei organiseert de Julius Academy een middagcongres over digital berichtenverkeer in de zorg. Aan de orde komen in workshops goede voorbeelden, onderzoek en het aspect veiligheid van het berichtenverkeer. Klik hier als je naar dit congres wilt.