Wat als de patiënt een tevreden klant moet worden?

Array

Wat als de patient een tevreden klant moet worden? Tijdens het debat De Nieuwe Wereld vroeg BNR het aan verschillende spelers uit het veld: mensen die hun nek durven uit te steken, beleidsmakers, politici en verzekeraars.

Nederland geeft na de Verenigde Staten het grootste gedeelte van zijn inkomen uit aan zorg. Dat betekent dat een gemiddeld gezin een kwart van het inkomen kwijt is aan zorgverzekeringen en premies. En dat zal de komende decennia alleen maar meer worden. Het Nederlandse zorgsysteem wordt gestuurd door de verkeerde prikkels. En dus kan de zorg efficienter en goedkoper. Dat is de belangrijkste conclusie van het debat.

Juiste prikkels
Ook minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is op zoek naar de juiste prikkels. ‘Er is al een flink aantal zaken aan het veranderen. Kijk bijvoorbeeld naar de verzekeraars. Sinds het begin van dit jaar krijgen ze geen extra’s meer als zij hun budget overschrijden.’ Tot die tijd kregen zij een vereffening als ze niet binnen budget bleven. Nu dat is afgeschaft, moeten de verzekeraars veel scherper inkopen. ‘We gaan dus afrekenen op prestatie’, aldus de minister.

Experimenteren
Maar dat is niet het enige. De minister wil experimenteren met verschillende financieringsmodellen door het hele land. Niet alleen het model gebaseerd op prestatie, maar ook alternatieven hiervoor. ‘Die alternatieven kunnen ontwikkeld worden door de mensen uit de praktijk, in plaats van door mensen die eerst 10 jaar gaan studeren hoe het beter kan.’

Iedereen kan zich aanmelden. Zorginstellingen mogen zelf komen met een plan voor alternatieve financieringsmodellen. ‘Ik wil snel kunnen vergelijken’, aldus de minister. Als voorbeeld noemt ze de samenwerkingen tussen ziekenhuizen. De ene keer eindigt het in een fusie, de andere keer vormen ze een corporatie.

Neuroloog aan het UMC St Radboud Bas Bloem vindt dat artsen beloond moeten worden voor het sneller beter maken van de patient. Bovendien vindt Bloem dat de patient veel meer bij de behandeling betrokken moet worden. ‘Geef ze inzicht in de medische keuzes en de kosten. Zo kunnen ze mee kiezen en krijgen de artsen ook een beter zicht op wat belangrijk is voor de patient.’ Op deze manier krijgen zorgaanbieders de juiste prikkels. Het gaat om genezen, niet om het draaien van veel omzet’, zegt Bloem.

Kortere zorgbehoefte
Ook Jos de Blok van Buurtzorg Nederland vindt dat de zorg op een andere manier geprikkeld kan worden. Hij heeft met zijn thuiszorgorganisatie aangetoond dat zijn patienten een kortere zorgbehoefte kunnen hebben. ‘En dat zou beloond moeten worden’, aldus De Blok.

Buurtzorg Nederland werkt met kleine teams van hoogopgeleide verpleegkundigen, die in direct contact staan met de patient. Daardoor ontstaat een meer tevreden patient omdat de lijnen kort zijn en de zorg dus beter en sneller geleverd kan worden. 

Meer zeggenschap
Chris Oomen van DSW vindt dat verzekeraars het meer voor het zeggen moeten hebben: laat ze ziekenhuizen kopen zodat ze meer invloed krijgen in de bedrijfsprocessen van het ziekenhuis. Dit in de vorm van een coöperatie tussen de zorgverzekeraar maar ook de huisartsen, de verpleeg – en verzorgingshuizen en de medisch specialisten. Daarmee heb je een coöperatie die erg goed weet wat er iedere dag om gaat in een ziekenhuis en van daaruit het evenwicht vormen tussen raden van bestuur en -toezicht.

Wanneer is de patient een tevreden klant?
De patient is een tevreden klant als hij goed geholpen wordt door een kwalitatieve arts en ook iets te zeggen heeft over de zorg. Door integrale financiering van de zorg in de regio breng je de zorg dichter bij de burger en kun je sneller ingrijpen met zorg op maat.

Recente artikelen