Movir reikt Jonge Honden Prijs uit

Array

Tijdens de voorjaarsdag van de Vereniging voor Jonge Apothekers (VJA) op 25 april reikte Movir traditioneel de Jonge Honden Prijs uit. Dit jaar viel de prijs in handen van Amanda van Walraven met haar project “Overgang naar de overgang”. De innovatieprijs werd gewonnen door Marten Waalkens die een hooikoorts module en app ontwikkelde.

De Jonge Hondenprijs is een geldprijs die jaarlijks door arbeidsongeschiktheidsspecialist Movir beschikbaar wordt gesteld aan jonge apothekers die zich op een onderscheidende manier bezighouden met farmaceutische patientenzorg.  

De jury bestond dit jaar uit Adrianne Faber, Carrie Brodie-Meijer, Han de Gier, Bea van der Veen – van Diepen en Jan Benedictus.

De juryleden hebben de ingestuurde projecten beoordeeld op verschillende aspecten waaronder de klinische relevantie, de samenwerking met andere zorgverleners, de meetbaarheid van de uitkomsten, toepasbaarheid door collega-apothekers, en innovatie.

 

Overgang naar de overgang
De eerste prijs ging naar een project over vrouwen in de overgang. Er is een grote oningevulde informatiebehoefte met betrekking tot de overgang. Daarom organiseerde apotheek de Korenaer een multidisciplinair project. Hoogtepunt was de “Ladies Night” die in november 2011 werd georganiseerd voor 85 vrouwen in de leeftijd van 40-60 jaar.

 

De Hooikoortmodule en App
De innovatieprijs ging dit jaar naar een nieuw ontwikkelde hooikoortsmodule en App die via zelfmanagement ondersteuning aan hooikoortspatienten bieden. De oude hooikoorts sms service, die is komen te vervallen, had 5179 gebruikers in 2011. Met de Hooikoortsmodule en App zal het aantal gebruikers ruimschoots overtroffen worden. Toegankelijkheid heeft een hoge prioriteit om zoveel mogelijk hooikoortspatienten te bereiken en te helpen. Er is een enquête opgesteld die gedurende het hooikoortsseizoen verstuurd gaat worden. De resultaten uit de enquêtes zullen worden gebruikt om de service verder te verbeteren.

 

www.movir.nl

 


Recente artikelen