Doelgerichte aanpak risicovrouwen moet babysterfte verder terugdringen

De sterfte van ongeboren en pas geboren kinderen – de perinatale sterfte – is in Den Haag niet hoger dan in andere grote steden. Toch vindt Den Haag het van belang om in nauwe samenwerking met verloskundigen, gynaecologen kraamorganisaties, jeugdgezondheidszorg en welzijnswerkers dit terug te dringen. Dit gebeurt door vrouwen beter te begeleiden met als uitgangspunt: 1 moeder – 1 casemanager – 1 geboorteplan en de aandacht te richten op risicogroepen zoals de Creoolse en Hindostaanse vrouwen, Vroeg in zorg komen, snel signaleren als er iets mis gaat. Specifieke informatie en begeleiding is belangrijk.

Dit schrijft wethouder Karsten Klein van Jeugd, Welzijn en Sport in een brief aan de Commissie Samenleving.

De cijfers waren aanleiding voor onderzoek want de perinatale sterfte in Den Haag leek niet alleen hoger dan elders in Nederland, maar ook hoger dan in andere grote steden. Na een eerste onderzoek door de GGD is vervolgens een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke invloed van leefstijlgewoontes bij de risicogroepen Hindostaanse en Creoolse vrouwen. De GGD heeft daarvoor in korte tijd 100.000 gegevens uit 450 dossiers doorgenomen.

Uiteindelijk bleek dat de sterftecijfers in Den Haag niet hoger zijn dan in andere grote steden. Voor een deel gaat het om aangeboren afwijkingen, daar kan je niet veel aan doen. Voor een deel is het ook een sociaal economisch gezondheidsprobleem. Zo bleek in de wijken met een lage sociaal economische status de sterfte twee keer zo hoog als in wijken met een hogere sociaal economische status. Opvallend was dat zwangere vrouwen pas laat aankloppen bij de huisarts of een verloskundige. Daarnaast viel op dat Hindostaanse en Creoolse vrouwen meer dan het Haagse gemiddelde hiermee geconfronteerd werden. Ook werd duidelijk dat een thuisbevalling of het moment van bevallen (overdag, ‘s nachts of in het weekend)niet van invloed is op de cijfers.

Om de perinatale gezondheid verder te bevorderen, zal gericht voorlichting worden gegeven om ongezond gedrag als roken, slechte voeding en alcoholgebruik verder terug te dringen en het gebruik van foliumzuur te bevorderen. Daarnaast zal de gemeente samen met partners bevorderen dat vrouwen zich sneller bij een verloskundige melden. Dit kan bijvoorbeeld door een etiket bij een zwangerschapstest en een tijdige doorverwijzing door de huisarts.

Richting Hindostaanse vrouwen zullen de risico’s van diabetes onder de aandacht brengen. Diabetes komt bij Hindostanen vaker voor. Bij Creoolse vrouwen zal specifiek voorlichting gegeven worden over de gevaren van overgewicht, de risico’s bij tienerzwangerschappen en het belang om tijdens de zwangerschap onder controle bij een verloskundige te blijven.

De brief van de wethouder en de conclusies van het onderzoek kunt u vinden op www.denhaag.nl.

Dit is een origineel bericht van Gemeente Den Haag

bron: APS