Steeds groter deel Nederlandse bevolking voorstander rookvrije horeca

2
462

Het aantal voorstanders van rookverboden in restaurants en cafés is in Nederland de afgelopen jaren sterk gestegen. Ook vindt men het steeds minder acceptabel om te roken in horecagelegenheden. Begin 2012 vond nog maar 10% van de Nederlanders het acceptabel om te roken in restaurants en 33% om te roken in cafés. Tweederde van de bevolking (66%) vindt de rookvrije horeca tegenwoordig een goede zaak. Dit blijkt uit de themapublicatie ‘Voorstanders van rookvrije horeca in Nederland 2003-2012’, die STIVORO vandaag publiceert. Vooral onder rokers is een opvallende stijging van het percentage voorstanders van de rookvrije horeca te zien.

Voorstanders rookvrije cafés verdubbeld
Tussen 2003 en begin 2012 verdubbelde het percentage voorstanders van rookverboden in restaurants bijna (van 42% naar 80%) en steeg het percentage voorstanders van rookverboden in cafés naar verhouding nog sterker (van 20% naar 53%). Verder vond in 2005 nog 35% van de volwassen Nederlanders het sociaal acceptabel om te roken in restaurants en 50% om te roken in cafés. Begin 2012 was dit gedaald naar respectievelijk 10% en 33%. Het aantal Nederlanders dat aangeeft de rookvrije horeca een goede zaak te vinden, is de afgelopen jaren gestegen van 51% in 2006 naar 66% begin 2012. De cijfers van dit onderzoek zijn in opdracht van STIVORO verzameld door TNS NIPO als onderdeel van het Continu Onderzoek Rookgewoonten.

 

Bevolking klaar voor rookvrije horeca
Meeroken vergroot de kans op longkanker, hartaandoeningen en luchtwegaandoeningen. Toch worden in Nederland veel mensen niet beschermd tegen meeroken doordat in veel cafés nog gerookt wordt. Vorige week besloot de rechter zelfs in een zaak van Clean Air Nederland tegen de Staat dat de uitzondering op de rookvrije horeca voor kleine cafés rechtmatig is. Uit de cijfers blijkt echter dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking nu klaar is voor een rookvrije horeca. Lies van Gennip, directeur van STIVORO: “Tweederde van de Nederlandse bevolking wil graag een rookvrije horeca. Toch wil de politiek er niet aan. Het is de vraag waar ze bang voor zijn. De cijfers laten juist zien dat het draagvlak stijgt op momenten dat de overheid duidelijke keuzes maakt en daar strikte wetgeving aan verbindt.”

 

Goede communicatie over gezondheid nodig
De auteurs van het onderzoeksrapport verwachten dat het aankondigen van een volledig rookvrije horeca zonder uitzonderingen voor kleine cafés zal leiden tot een verdere stijging van het draagvlak. Het is daarbij wel belangrijk dat de overheid goed communiceert waarom een rookvrije horeca belangrijk is. Dit kan door een campagne met een expliciete verwijzing naar de gezondheidsrisico’s van meeroken. Dit wordt ook aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie. Een dergelijke campagne over de schade van meeroken is nagelaten toen in 2008 de rookvrije horeca werd ingevoerd. Toch is dit in Nederland extra belangrijk, omdat in vergelijking met andere landen het bewustzijn van de schade van meeroken bij Nederlandse rokers laag is1.

Bron: STIVORO

2 REACTIES

  1. Onderzoek van Stivoro over een rookvrije horeca is natuurlijk plooibaar. Bijvoorbeeld, wat was de vraagstellingl; aan wie zijn de vragen gesteld ? HOeveel mensen zijn ondervraagd , kortom; smoking is one of the leading causes of statistics.
    Bij het invoeren van het rookverbod is door Partty flock een onderzoek, voor de goede orde onafhankelijk, verricht waarbij 45.000 mensen werden ondervraagd en 75% zei geen bezwaar te hebben tegen roken in de Horeca. Ik vraag mij in gemoede af waarom toch steeds de onderzoeken van Stivoro zonder verder onderzoeken worden overgenomen als waar en met uitkomsten waarbij ik toch vraagtekens zet.

    Ton Wurtz

Comments are closed.