Agenda voor een gezonder Nederland

Een sterk gezondheidsbeleid moet centraal staan in de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamer verkiezingen 2012. De inspanningen om meer gezondheid en maatschappelijke participatie mogelijk te maken moeten steun krijgen’.

Deze oproep deed GGD Nederland op 16 mei aan politieke partijen, samen met, KNMG, NPCF, NPFH, SGF, VNG en ZN.

In de gezamenlijke notitie ‘Agenda voor een gezonder Nederland’ pleitten de organisaties voor het opnemen van een aantal concrete maatregelen in de verkiezingsprogramma’s. Maatregelen die een impuls geven aan gezondheidwinst en de kosten van de gezondheidszorg op de lange termijn beheersbaar houden. Zoals het wegnemen van de schotten tussen preventieve en curatieve zorg, het belonen van preventie, gezonde opvoeding te ondersteunen, de efficiency te vergroten en onnodige zorgvragen te vermijden.

bron: NPCF