Diabetesvereniging Nederland: patiënt moet keuze in insulinepomptherapie houden

Array

DVN vindt het voornemen van het College voor Zorgverzekeringen om insulinepomptherapie via ziekenhuizen te laten verlopen, keuzevrijheid en innovatie beperkt.

Daarom houdt Diabetesvereniging Nederland (DVN) een enquête onder de gebruikers van insulinepompen, over hun ervaringen met en wensen ten aanzien van de leverantie van pompen en toebehoren. Reden voor deze enquête is, dat het College voor Zorgverzekeraars (CVZ) momenteel overweegt om ziekenhuizen in de toekomst te laten bepalen of iemand een insulinepomp mag gaan gebruiken. Ook worden ziekenhuizen in het voorstel verantwoordelijk voor de levering van de insulinepomp met toebehoren èn voor het leveren van alle pomphulpmiddelen.
In de ogen van DVN biedt de huidige werkwijze, waarbij de pompgebruiker zelf kan kiezen uit een aantal leveranciers, veel meer keuzevrijheid dan indien een inkoper van een ziekenhuis alvast een voorselectie maakt bij de inkoop. Ook blijft de zorgrelatie vrij van financiele discussies. Met de enquête, bereikbaar via www.dvn.nl, wil DVN de stem van de patient duidelijk laten klinken in deze discussie.In de ogen van DVN biedt de huidige werkwijze, waarbij de pompgebruiker zelf kan kiezen uit een aantal leveranciers, veel meer keuzevrijheid dan indien een inkoper van een ziekenhuis alvast een voorselectie maakt bij de inkoop. Ook blijft de zorgrelatie vrij van financiele discussies. Met de enquête, bereikbaar via www.dvn.nl, wil DVN de stem van de patient duidelijk laten klinken in deze discussie.

Momenteel worden insulinepompen en daarbij behorende hulpmiddelen geleverd door apotheken en postorderbedrijven voor (diabetes)hulpmiddelen. Zodra de zorgverzekeraar de aanvraag voor (verlenging van) insulinepomptherapie heeft goedgekeurd, wordt de pomp met hulpmiddelen geleverd aan de patient. De keuze van de pomp kunnen gebruiker en zorgverlener goed motiveren binnen het zorgplan van de patient. Dit voorkomt dat de zorgverzekeraar een zorginhoudelijke discussie start. Eglantine Barents, beleidsadviseur van DVN en zelf pompgebruiker: “Bij het kiezen van een pomp, kijk je goed naar wat jij zelf belangrijk vindt. Je krijgt advies van je diabeteshulpverlener en je maakt op basis daarvan een keuze. Zo zit bij de ene pomp een afstandbediening die gelijk bloedglucosemeter is, bij de andere niet. Of kan bij de ene pomp de glucosesensor in het systeem worden geïntegreerd, bij een andere niet.”

Impact van voorgenomen wijziging
De keuzes, welke pompsystemen het ziekenhuis aanbiedt aan de patient, gaan in de voorgestelde situatie afhangen van het inkoopbeleid van het ziekenhuis. Het gevolg is dat de patient dan wordt beperkt tot het assortiment dat het ziekenhuis biedt. Het CVZ wil in de toekomst ook dat de diabetesbehandelaar besluit of iemand voor pomptherapie in aanmerking komt, niet meer de zorgverzekeraar. Daarmee loopt de patient het risico, dat het ziekenhuis te weinig pompen heeft ingekocht en dus niet kan leveren. DVN wil voorkomen dat patienten hiervan de dupe worden; de beste zorg moet centraal blijven staan. Evenmin moet het bestellen van hulpmiddelen een discussiepunt vormen tussen patient en ziekenhuis; dat moet een patient zelf managen.

DVN ziet nog een belangrijk nadeel aan de wijziging: als pompgebruikers beperkt worden in hun keuze, verkleint dit de mogelijkheid voor pompleveranciers om de therapie te blijven innoveren. Barents: “Uiteindelijk wil iedereen in de diabeteszorg toe naar een systeem waarbij de pomptherapie automatisch zoveel mogelijk de gezonde situatie zoals bij iemand zonder diabetes benadert. Gezien bijvoorbeeld de grote hoeveelheid kinderen met diabetes die ook zonder ouders moeten kunnen functioneren, is dat een reeel toekomstbeeld.”
DVN wil de uitkomsten van deze enquête gebruiken in het overleg dat half juni plaatsvindt met CVZ en de zorgverzekeraars. De enquête is via de website van DVN te vinden en staat open tot en met zondag 10 juni 2012: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/insulinepompen

bron: Diabetesvereniging Nederland

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen