Weinig kennis van aandoening anafylaxie

Array

Met name kinderen en jongeren risicogroep voor levensbedreigende ernstige allergische reactie.
In Nederland heeft ca. 1,2 miljoen mensen last van een allergische aandoening. Dit aantal blijft toenemen, met name bij kinderen (bron: RIVM). Soms ontaardt een allergie voor bijvoorbeeld voedsel en insectengif in anafylaxie; een plotseling optredende ernstige allergische reactie van het lichaam. Hoewel anafylaxie levensbedreigend kan zijn, weten slechts weinig mensen wat anafylaxie is, wat de veroorzakers en de symptomen zijn en hoe het behandeld moet worden, aldus het Nederlands Anafylaxis Netwerk (NAN).

Door de toename van het aantal mensen met allergische aandoeningen is ook de kans op anafylaxie de afgelopen jaren gegroeid. Het merendeel van de anafylaxie-gevallen betreft jongeren en kinderen.* Een anafylactische reactie kan fatale gevolgen hebben. Het aantal gevallen van anafylaxie kan afnemen als men voldoende kennis heeft, goed is voorbereid en adequaat handelt. Speerpunten waar het NAN, opgericht door Frans en Tineke Timmermans, zich al sinds 2002 voor inzet.

Gebrek aan kennis in onderwijs, kinderopvang, horeca- en levensmiddelenbranche
“Als kennis- en informatiecentrum streven wij er naar hét expertisecentrum te zijn voor iedereen die steun nodig heeft in de omgang met anafylaxie”, aldus Frans Timmermans. Het NAN heeft samen met allergologen het doel om onwetendheid rondom anafylaxie weg te nemen. “Niet alleen mensen met kans op anafylaxie, maar ook vrienden en familie en personeel in het onderwijs, in de kinderopvang, in de horeca- en levensmiddelenbranche moeten voldoende kennis hebben van anafylaxie en bewust zijn van de risico’s. Naar mijn mening is hier nog een grote slag te slaan!” In Engeland zijn ze daar al veel verder in. Op onder andere scholen en kinderdagverblijven en in restaurants worden voorzorgsmaatregelen getroffen zodat men goed voorbereid is.

Meest voorkomende symptomen
Anafylaxie kan al veroorzaakt worden door één wespen- of bijensteek. Naast insectengif en voedsel wordt anafylaxie ook veroorzaakt door een allergie voor medicijnen, latex en inspanning na het in contact komen met een stof waar men allergisch voor is. De meest voorkomende symptomen van anafylaxie zijn: uitslag op de huid, zwellingen, blozen, kortademigheid, braken en flauwvallen.

Informeer en instrueer omgeving
Anafylaxie dient in een noodsituatie direct behandeld te worden met adrenaline. Dit kan toegediend worden met behulp van een zogeheten adrenaline auto-injector. Met deze automatische injectiespuit kan men zelf een dosis adrenaline (laten) inspuiten. Het advies voor mensen met een allergie en kans op anafylaxie luidt: vermijd de stoffen waar je allergisch voor bent, draag altijd één of bij voorkeur twee adrenaline auto-injectors bij je en check regelmatig de houdbaarheid. En heel belangrijk: informeer en instrueer je omgeving, zodat ook zij weten wat ze moeten doen bij anafylaxie in een noodsituatie.

Op de website van het NAN, www.anafylaxis.nl, wordt meer informatie gegeven over anafylaxie. Het NAN geeft op verzoek advies en begeleiding aan patienten, scholen, kinderopvang en dergelijke. Uiteraard kan men ook bij een (huis)arts terecht voor advies.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen