Karakter zet QuestManager in voor de behandeling van kinderen en jeugd

VitalHealth QuestManager voor de uitvoering van ROM
Karakter, een expertisecentrum voor zorg en kennis rond complexe kinder- en jeugdpsychiatrie, is aan de slag gegaan met VitalHealth QuestManager. Met deze applicatie wordt Routine Outcome Monitoring (ROM) ingezet bij Karakter. De vragenlijsten die gebruikt worden zijn specifiek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

Met VitalHealth QuestManager kan Karakter veranderingen tijdens de behandeling volgen door het meten en bijhouden van relevante variabelen. Dit is één van de manieren om de zorg te verbeteren. Een belangrijk onderdeel in de doelstelling van ROMCKAP waarin Karakter participeert. ROMCKAP (Routine Outcome Monitoring Consortium Kinder- en Adolescenten Psychiatrie) heeft als doel de zorg aan kinderen met een psychiatrische stoornis te verbeteren door samen te werken met kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen.

In de afgelopen periode is er een succesvolle pilot gedraaid met QuestManager in de vestiging Nijmegen. Tijdens deze pilot hebben de betrokken behandelaren, ouders, verzorgers en patienten ervaring opgedaan met ROM via QuestManager. Door het juiste gebruik van QuestManager en het enthousiasme en de voortvarendheid van betrokkenen is de pilot met goed resultaat afgesloten. De uitgezette vragenlijsten binnen de pilotgroep kregen een zeer hoog responspercentage. Dit alles vormt een goede basis voor de verdere uitrol van QuestManager binnen de andere vestigingen van Karakter. Deze uitrol vindt inmiddels plaats.

“Met behulp van QuestManager heeft Karakter een grote stap gezet in het digitaliseren van haar intake vragenlijsten. Daarnaast zijn er vele mogelijkheden om per patient vragenlijsten toe te voegen. Hiermee kunnen we op individueel niveau het effect van behandelingen monitoren en eventueel bijstellen. Door de koppeling van QuestManager met het EPD zijn onze behandelaren goed in staat om de ingevulde vragenlijsten te bekijken” aldus Paul Jochems, voorzitter stuurgroep ROM en kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter.

QuestManager is gekoppeld aan het EPD-USER van Impulse waar Karakter al gebruik van maakte.