3 miljoen voor onderzoekers Maastricht UMC+

Array

Inez Myin-Germeys en Leon de Windt krijgen prestigieuze ERC-beurzen
Twee onderzoekers van het Maastricht UMC+, prof. dr. Inez Myin-Germeys en prof. dr. Leon de Windt, hebben een prestigieuze beurs gekregen van de European Research Council (ERC). Het gaat om zogenoemde ERC consolidator grants van (maximaal) anderhalf miljoen euro per onderzoeker.

ERC heeft als doelstelling om de beste Europese onderzoekers financieel te steunen. Het belangrijkste selectiecriterium daarbij is wetenschappelijke excellentie. ERC wil wetenschappelijk talent stimuleren en de concurrentie tussen Europese wetenschappelijke instellingen bevorderen. De consolidator grants zijn bedoeld voor topwetenschappers die tussen de 7 en 12 twaalf jaar ervaring hebben.

 

Omgevingsfactoren
Psycholoog Inez Myin-Germeys werkt voor het onderzoeksinstituut Mental Health and Neuroscience, afgekort MHeNS, en heeft haar reputatie gevestigd met onderzoek naar de rol van omgevingsfactoren op psychiatrische stoornissen, zoals psychoses. In dit nieuwe project wil zij een nieuwe selfmanagement-therapie ontwikkelen voor mensen met psychotische klachten. Dat zijn er zo’n 300.000 in Nederland.

Myin-Germeys:“De basisgedachte van mijn onderzoek is dat een psychose vooral te maken heeft met de wijze waarop mensen met hun omgeving omgaan en dat die interactie fout kan lopen. Ik wil weten wat er toe kan leiden dat een patient met een psychose waanideeen ontwikkelt of stemmen gaat horen, en wil die kennis vervolgens gebruiken om in het dagelijks leven therapeutisch in te grijpen. Ik focus daarbij op stressgevoeligheid, waarbij ik gebruikmaak van een speciale dagboekmethode.”

Myin-Germeys kreeg al eerder een VENI- en een VIDI-beurs van NWO/ ZonMW en wordt internationaal erkend als toonaangevend expert in de studie van psychiatrische verschijnselen in hun natuurlijke context.

Hartfalen-gen
Moleculair bioloog Leon de Windt werkt voor de School for Cardiovascular Diseases, afgekort CARIM, en doet daar onderzoek naar de genetische oorsprong van hartfalen. In Nederland lijden 180.000 mensen aan deze ziekte. Zijn ontdekking van het ‘hartfalen-gen’ twee jaar geleden trok mondiaal de aandacht. In dit nieuwe onderzoek wil hij aantonen dat RNA-moleculen veel vaker dan gedacht een rol spelen bij het ontstaan van hartfalen, hetgeen de weg zal openen naar de ontwikkeling van nieuwe diagnostische en therapeutische middelen.

Leon de Windt: “Deze subsidie geeft ons voldoende slagkracht om te bewijzen dat RNA-biologie nauw verweven is met zowat alle processen in de hartspiercel: hoe de cel gezond blijft, waarom een spiercel ziek wordt en hoe cellen onderling met elkaar communiceren. Met deze kennis kunnen we grote stappen te zetten in de diagnostiek en begrijpen waar we kunnen ingrijpen om ziekteprocessen tot staan te brengen. Daarmee moet het mogelijk worden nieuwe biomarkers te ontdekken waarmee iedere huisarts bij wijze van spreken binnen een half uur de uitkomst heeft en het risico op hartfalen kan inschatten. En er zal een hele nieuwe klasse van medicamenten tegen hartziekten ontstaan.”

De Windt kreeg eerder al een VENI- en een VIDI-beurs van NWO/ ZonMW, is onlangs onderscheiden met de Galenus Researchprijs 2012 en kreeg vorig jaar nog een miljoenensubsidie van CardioVasculair Onderzoek Nederland (CVON)/ de Hartstichting voor nieuw onderzoek naar hartfalen.

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen