Schepper & Co: vastbinden in ouderenzorg gebeurt nog steeds

Schattingen zeggen dat er nog steeds duizenden ouderen worden vastgebonden.
Dit ondanks dat in 2008 betrokkenen in de ouderen- en gehandicaptenzorg met elkaar afspraken dat in 2011 het vastbinden van patienten in verpleeg- en verzorgingshuizen moest zijn teruggebracht tot nul.

De bond voor verpleegkundigen NU’91 zei toen al dat dit niet realistisch was, want er is immers te weinig personeel. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaf aan een actieve rol te willen spelen in het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen en stelde als doel dat het gebruik van de onrustband in  2011 op een verantwoorde wijze moest zijn afgebouwd. In het NCRV-programma Schepper & Co aan tafel een gesprek over de (on)mogelijkheid de Zweedse band uit de psychogeriatrische zorg te bannen.

Jacobine Geel praat onder meer met Elly Duijf van Innovatiekring Dementie. Zij vreest dat de wetswijziging `Dwang en zorg’ die binnenkort in de Tweede Kamer wordt besproken, meer ruimte biedt voor het vastbinden van demente ouderen in de thuissituatie en in instellingen. Zij pleit dan ook voor een algeheel verbod op vastbinden.

Monique Kempff, voorzitter van de bond voor verpleegkundigen NU’91 constateert dat de onrustband nog steeds te veel wordt gebruikt. Zolang er niet wordt geïnvesteerd in meer personeel en betere opleidingen, zullen er tekorten blijven bestaan en zal er gebruik worden blijven gemaakt van
vrijheidsbeperkende maatregelen.

Uitzenddatum:
maandag 30 juli 2012 – 17:05 uur
Zender:
Nederland 2

Deze aflevering is eerder uitgezonden op 24 oktober 2011

Programma:
Schepper & Co aan tafel
Presentator:
Jacobine Geel

bron: NCRV