Spoedzorg AWBZ bekostigen toeslag en ZZP

Array

Spoedzorg voor clienten in de AWBZ kan het beste met een clientgebonden toeslag bekostigd worden die bovenop het ZZP in rekening wordt gebracht. Dat voorstel doet de NZa in haar verantwoordingsdocument Spoedzorg. De komende periode analyseren zorgaanbieders en zorgkantoren wat het invoeren van de nieuwe prestaties in de praktijk betekent. Als de gevolgen van het nieuwe beleid in 2013 bekend zijn, adviseert de NZa de staatssecretaris over de invoering.

Spoedzorg is een van de types zorg die nog niet volledig via een clientgebonden prestatie wordt bekostigd. De NZa stelt nu, ook na een rondvraag bij zorgaanbieders, zorgkantoren dat bekostigen met een ZZP en een toeslag het meest geschikt is. Die sluit het best aan op de huidige werkwijze van het CIZ en de bekostiging in de AWBZ. Het legt de verantwoordelijkheid voor de inkoop van reguliere zorg en spoedzorg bij zorgkantoren.

De spoedzorgtoeslag vergoedt het personeel en de infrastructuur gedurende de tijd waarop de zorg beschikbaar is in afwachting van haar inzet voor een spoed client. Iedere dag dat een client spoedzorg nodig heeft, kan een zorgaanbieder dit bovenop het ZZP declareren. Er geldt wel een maximum voor het aantal dagen. Nu krijgen aanbieders de kosten nog vergoed voor iedere dag dat ze spoedzorg beschikbaar hebben, straks alleen nog voor de dagen waarop ze spoedzorg daadwerkelijk inzetten.

Het invoeren van de nieuwe prestaties moet niet voor verrassingen zorgen. Daarom gaan zorgkantoren en -aanbieders van november 2012 tot februari 2013 bekijken wat voor impact de nieuwe bekostiging heeft op de toegankelijkheid en betaalbaarheid. Daarna geeft de NZa de staatssecretaris een definitief advies.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen