Hash Marihuana & Hemp Museum Maant Zwevende Kiezer. Wees Slimmer, Stem Wijzer !

Array

In de aanloop naar de tweede kamer verkiezingen, start het Hash Marihuana & Hemp Museum Amsterdam de sociale media campagne ‘Wees Slimmer, Stem Wijzer’. Met de campagne wil het Museum ook niet-cannabisgebruikers inspireren om slimmer te zijn en zich niet te laten verleiden door kortzichtige, inhumane en populistische retoriek.

 

In een snelle videoanimatie komen alle (on)waarheden over het softdrugsbeleid in Nederland aan de orde en worden mythes ontkracht. Het Hash Marihuana & Hemp Museum wil zwevende kiezers erop wijzen dat de programma’s van D66, PVDA, Groen Links, PvdD, Piratenpartij, 50+ en SP, in meer of mindere mate , een rechtvaardig en humaan cannabisbeleid voorstaan. De videoanimatie is tevens te zien via: http://hashmuseum.com/nl/stemwijzer .

 

Stem voor je gezondheid, je veiligheid en je vrijheid

Het kabinet Rutte-Wilders heeft het land in twee jaar tijd veel economische, sociale en morele schade toegebracht. Het wordt tijd dat de redelijkheid, billijkheid en humaniteit terugkeren in de Nederlandse politiek. Een humaan en rechtvaardig cannabisbeleid en (verdere) regulering van de productie en handel in cannabis zullen bijdragen tot: minder criminaliteit, meer veiligheid, minder kosten aan justitie, opsporingsambtenaren en gerechtelijke macht. Het zal de staat bovendien honderden miljoenen aan accijnzen en belastingen opleveren. Geld, dat juist in deze tijden van crises en bezuinigingen hard nodig is in de zorg, het onderwijs en de cultuursector.

 

Tegen de stroom in

Met haar humane en rechtvaardige softdrugsbeleid gold Nederland lange tijd als gidsland. Achtereenvolgende kabinetten durfden het niet aan om ‘de achterdeur’ van de coffeeshop wettelijk te regelen, waardoor er zich, vooral in de grensstreek, excessen hebben voorgedaan en het maatschappelijk draagvlak voor softdrugs geleidelijk aan is afgenomen. Dit terwijl er wereldwijd een groeiende beweging is, die drugsproblematiek als gezondheidsvraagstuk beschouwt, dat niet in het strafrecht thuishoort. Een van de meest prominente initiatieven is ’the Global Commission on Drug Policy’, met commissieleden zoals Sir Richard Branson en meer dan vijftien voormalige staatshoofden. De commissie en andere initiatieven laten zich in hoge mate inspireren door de successen van 40 jaar softdrugsbeleid in Nederland.

 

Van achterdeur naar voordeur

In plaats van ‘de achterdeur’ te regelen, dacht het kabinet Rutte-Wilders de ontstane problematiek cosmetisch te kunnen oplossen met de wietpas. De proef in de zuidelijke provincies levert, geheel in lijn met de verwachtingen, eerder nieuwe problemen aan ‘de voordeur’ op. De handel heeft zich naar de straat verplaatst, met alle ongewenste randverschijnselen die hiermee gepaard gaan. Nieuwe en gelegenheidsdealers vinden er gretig emplooi. Het maakt hen niet uit wat ze verkopen. De wietpas is een aantasting van de persoonlijke vrijheden van iedere Nederlander en discriminerend voor toeristen. Iets dat behalve sociale, ook economische gevolgen zal hebben, vooral in de grote steden.

 

Het Hash Marihuana & Hemp Museum roept de zwevende kiezer op: om slimmer te zijn en wijzer te stemmen, om te kiezen voor gezondheid, veiligheid en vrijheid, om op 12 september te stemmen op D’66, PVDA, Groen Links, PvdD, Piratenpartij, 50+ of SP.

 

Musea met een visie

Het Hash Marihuana & Hemp Museum Amsterdam biedt samen met haar zustermuseum in Barcelona een unieke permanente tentoonstelling, over de ontwikkeling van de cannabisplant als duurzame grondstof voor: industriele toepassingen, voedingsmiddelen, medicijnen en spirituele en recreatieve doeleinden. De collectie bestaat uit zeldzame voorwerpen die oprichter Ben Dronkers, de afgelopen veertig jaar, in de hele wereld verzamelde. Beide musea richten zich op mensen van alle leeftijden en achtergronden, die kennis willen vergaren over deze bijzondere plant.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen