Games for Health JAM 2012 in de strijd tegen overgewicht

0
359

Onder de titel Public Play Keeps the Doctor away organiseert de Fontys Hogeschool in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven een wedstrijd, waarbij de deelnemers in 50 uur een game ontwikkelen voor de gezondheidszorg. Dit jaar is het thema de preventie van overgewicht.

Van 28 – 30 september 2012 komen MBO, HBO en WO studenten op het gebied van game ontwikkeling in team verband bij elkaar om op een unieke en zeer creatieve manier nieuwe games te ontwerpen met het doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de preventie van overgewicht. De inschrijving hiervoor is geopend. In totaal worden 100 deelnemers toegelaten.

Tijdens Games for Health Europe 2012, 5 – 6 november 2012, Amsterdam, krijgen de finalisten de mogelijkheid om hun ontwerp te presenteren voor meer dan 500 professionals uit de zorg en game wereld. De winnaars ontvangen een substantiele geldprijs, een bijdrage om hun concept tot een definitief programma te ontwikkelen.

SUMOSALAD WINNAAR 2011

Vorig jaar won game ontwerp SumoSalad de eerste prijs. Op inventieve en creatieve wijze brengen zij spelers aan het bewegen. Deelnemers, in vier fel gekleurde shirts moeten al springend en heen-en-weer bewegend zo veel mogelijk fruit proberen te vangen. Dit ontwerp kreeg heel veel belangstelling tijdens Exposanita 2012 in Bologna, Italie. Inmiddels hebben de ontwerpers hun eigen bedrijf “Baldadig games” opgericht, met het doel ondermeer dit spel te vermarkten.

MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN

Veel jongeren zijn actief op het gebied van computer spelen. De verwachting is dat de aansluiting tussen dit interesse gebied van jongeren en de stimulans om meer te gaan bewegen een succes zal worden in de strijd tegen overgewicht. Het doel van de gamejam is om games te ontwerpen die uitnodigen tot bewegen en het niet afdwingen. Normale interventies zijn doorgaans erg sturend: je moet dit, je moet dat en je mag vooral niet zus of zo. De gamejam beoogt spelers juist te verleiden tot fysieke activiteit. Dit wordt bereikt door bewegen een integraal onderdeel van de gameplay te maken. De gamejam games gaan niet over winnen, maar juist over meedoen.

OVERGEWICHT, SPEERPUNTBELEID VAN OVERHEID

Ruim de helft van de volwassenen is te zwaar. Ook veel kinderen zijn te dik, blijkt uit cijfers van het CBS. Overgewicht is na roken de belangrijkste oorzaak van ziekten. De overheid spant zich in om een gezond gewicht te bevorderen door een gezonde leefstijl te stimuleren. Dit doet zij onder andere in samenwerking met maatschappelijke partijen. Dergelijke afspraken staan bijvoorbeeld in het Convenant Gezond Gewicht.

Ongezond en te veel eten en weinig bewegen zijn 2 kenmerken van een ongezonde leefstijl. Deze leefstijl kan op den duur leiden tot overgewicht. De gevolgen van overgewicht voor de volksgezondheid zijn groot:
– Mensen met overgewicht en obesitas leven minder lang in goede gezondheid.
– Overgewicht verhoogt de kans op diabetes, hart- en vaatziekten, sommige vormen van kanker en aandoeningen aan  het bewegingsapparaat.
– Kinderen en jongeren met overgewicht vertonen een toename van de glucose-intolerantie en ontwikkelen in toenemende diabetes. Diabetes is op jonge leeftijd een ernstige ziekte, vanwege mogelijke complicaties als hart- en vaatziekten en oog-, nier- en zenuwaandoeningen op relatief jonge leeftijd.
– Dik zijn kan leiden tot stigmatisering. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat werknemers met overgewicht minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Kinderen met overgewicht worden gemakkelijker gepest en hebben minder vriendjes dan kinderen zonder overgewicht. Ze kampen ook vaker met depressieve gevoelens.
– Jonge kinderen wennen snel aan een ongezonde leefstijl en zullen later niet makkelijk overstappen naar een gezondere manier van leven.

Meer informatie op gamesjam

Vorig artikelSuiker in frisdrank maakt ongemerkt dik
Volgend artikelNieuw Platform voor 1 miljoen incontinentiepatiënten
Rene is consultant op het snijvlak productontwikkeling en gezondheidszorg/projectmanager valpreventiebus/multitasker/outofthebox denker/innovator/ Eusamed bv/ Op twitter@Lodewijkjes Netherlands, Rijswijk (Gld) René Luigies heeft 30 jaar ervaring in nationale- en internationale marketing en business development in de medische sector. Die ervaring strekt zich uit van de farmaceutische industrie tot de medische apparatuur. In 2001 startte hij zijn eigen bedrijf in Nederland. Na de succesvolle introductie van een product op het gebied van pijnbestrijding, heeft dit bedrijf zich verder ontwikkeld tot specialisatie op het snijvlak van product ontwikkeling en gezondheidszorg. Bekende succesvolle producten zijn de OHRA valpreventiebus en de OOGbus van het Oogzorgnetwerk en CZ. Binnen het bedrijf is een groot netwerk aanwezig met de belangrijkste stakeholders in de gezondheidszorg, zoals zorgverzekeringen en overkoepelende organisaties, overheid, zorgverleners, hogescholen, universiteiten en het MKB. Op dit moment wordt dit netwerk ingezet voor eigen consultancy activiteiten, en voor zijn functie als zorginnovatiemakelaar voor Health Valley. Een volledig cv is te vinden op LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/reneluigies En René Luigies is te volgen op twitter: @Lodewijkjes Valpreventie2.0 In 2007 is het OHRA valpreventie project gestart. Dit was het resultaat van een product concept dat ik samen met iemand uit de thuiszorg en een huisarts aan OHRA presenteerde. OHRA heeft dit project volledig gefinancierd. Dit project is volledig door mij opgezet en uitgewerkt, respectievelijk gemanaged. Ook de uitwerking van de resultaten zijn door mij gedaan. Het OHRA valpreventieproject heeft geresulteerd in een afname van 35% van het aantal valincidenten op een groep van 1561 mensen. De kosten voor de landelijke uitrol bleken te hoog voor zorgverzekeraar CZ, die OHRA heeft overgenomen. Daarmee staakte het project. In het kader van eHealth heb ik toen Valpreventie2.0 bedacht. Een internet applicatie, waarmee ouderen zelf een risicoanalyse kunnen doen, vervolgens een advies krijgen om dat risico te verminderen en vervolgd worden of zij de adviezen ook opgevolgd hebben en of zij hulp/ondersteuning nodig hebben. Daarbij een vervolg door middel van registratie van het aantal valincidenten. Inmiddels heb ik het NIPED bereid gevonden om valpreventie2.0 te realiseren. In mijn presentatie zal ik ingaan op het proces van valpreventie 1.0 naar de realisatie van valpreventie 2.0. De obstakels, de overwegingen, de weg naar de juiste partners, de financiering, het vinden van stakeholders, en de implementatie in de gezondheidszorg. En een korte visie geven op valpreventie 3.0, waar al gesprekken over gevoerd worden.