Zorgpremie kan Euro 200 lager

Dit is een origineel bericht van VVMS

De kosten van ziekenhuiszorg kunnen minimaal 15% omlaag als medisch specialisten weer betrokken worden bij de organisatie. Dat is een besparing op zorg van Euro 200 per Nederlander. Dat stelt de vereniging van Vrijgevestigd Medisch Specialisten (VVMS). Die besparing moet dan wel terug naar de burger en niet naar de zorgverzekeraar.

Werken aan een efficiente organisatie
Veel ziekenhuizen zijn uitgegroeid tot bureaucratische kolossen waar de overheadkosten kunnen oplopen tot 40%. Het is vooral de organisatie die medisch specialistische zorg duur maakt, niet de medisch specialist. Ziekenhuizen moeten terug naar een slanke organisatie rondom de patient.

Vrijgevestigd medisch specialisten willen af van die bureaucratie. Zij willen direct aan de slag met o.a. het ziekenhuisbestuur om te werken aan een nieuw organisatiemodel. Nog steeds worden er ongelimiteerd regels-en wijzigingen ingevoerd zonder bewijs dat de zorg goedkoper wordt.

Er moet een landelijke expertgroep komen die verbeterplannen in de praktijk gaat testen. Dat moet op dezelfde manier als met medicijnen: alleen dat wat effectief is voer je in. In deze expertgroep moet zeker de arts vertegenwoordigd zijn. Deze kent het zorgproces van binnenuit.

Kernpunten voor hogere kwaliteit en lagere kosten:
1. Voer efficiencynormen in voor ziekenhuizen
Artsen werken onder strenge kwaliteitseisen. Ziekenhuizen echter werken nog nauwlijks met concrete eisen om de organisatie te verbeteren. Werk daarom met efficiencynormen zodat het management ook beoordeeld kan worden op resultaat.

Een privé kliniek werkt minstens 15% voordeliger omdat ze efficient zijn opgezet. Waarom zou een ziekenhuis dat niet als doel kunnen hebben en daarmee de kosten met ruim
Euro 200 per Nederlander verlagen? Concrete doelen moeten leiden tot concrete actie.

2. Drastische vermindering bureaucratie
Een arts is bijv. een dag per week kwijt met administratie rondom regels. Minder regels betekent meer tijd voor de patient. Regels moeten heroverwogen worden.

3. Medisch specialisten moeten zelf de beste behandeling gaan garanderen
Zorg moet weer gaan over ‘snel beter worden’. Voor snelheid is een soepele organisatie nodig waarbij de specialist betrokken is. Voor ‘beter worden’ een systeem dat nog meer dan nu kijkt naar het resultaat van behandeling. De VVMS wil dat in de praktijk testen.