Unieke beelden tonen direct of medicijn bij kankerpatiënt werkt

Dit is een origineel bericht van Philips Electronics Nederland B.V.
Eerste PET/MRI-scanner in Nederland versteviging samenwerking VUmc en Philips
VUmc beschikt sinds 16 oktober als eerste ziekenhuis in Nederland over een PET/MRI-scanner. Met deze door Philips ontwikkelde scanner kan sneller dan voorheen worden beoordeeld of een behandeling met medicijnen effectief is: komen ze op de juiste plaats aan en doen ze daar hun werk? PET/MRI helpt artsen en wetenschappelijk onderzoekers een flinke stap vooruit bij onderzoek naar nieuwe diagnose- en behandelmethoden van onder meer kanker, hart- en vaatziekten, MS (multiple sclerose) en Alzheimer. VUmc zet de PET/MRI ook in voor onderzoek naar efficiente en kosteneffectieve ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

De nieuwe Ingenuity TF (Time-of-Flight) PET/MRI-scanner van Philips combineert twee bestaande beeldvormingstechnieken: PET en MRI. Met PET is het mogelijk om met behulp van contrastmiddelen, zogeheten tracers, bijvoorbeeld een beschadiging van de hartspier na een infarct of een tumor bij kanker in beeld te brengen. De tracer hoopt zich in de tumor op, wat te zien is als een vlekje op de scan. MRI levert in aanvulling hierop beelden van organen en bloedvaten. Beide beelden worden samengevoegd tot één beeld, en dat is bijzonder, omdat daarmee de ziekte beter te lokaliseren is en de aard van de tumor of aandoening beoordeeld kan worden.

Een PET/MRI is minder belastend voor de patient, omdat er twee scans binnen één sessie plaatsvinden. “We verwachten van de PET/MRI-techniek revolutionaire resultaten: therapie op maat komt binnen bereik,” zegt professor Guus van Dongen, projectleider van het VUmc Imaging Center Amsterdam. “Met de PET/MRI-scan kunnen we direct zien of het medicijn de tumor bereikt en erin doordringt. Zo niet, dan kunnen we meteen een ander medicijn inzetten. Verder is het mogelijk om het effect van een behandeling te volgen en de medicatie, inclusief de dosering ervan, op de persoon af te stemmen en te monitoren. Dit kan ons tevens helpen bij het heel gericht en efficient ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen tegen kanker.”

“Voortdurende innovatie op het gebied van medische beeldvorming heeft in belangrijke mate bijgedragen tot het verleggen van grenzen in de moderne gezondheidszorg,” zegt Will Ickenroth, hoofd Imaging Systems Philips Healthcare Benelux. Het al eerder kunnen combineren van PET- en CT-beeldvorming heeft een doorbraak betekend in de oncologie. Philips speelde daarbij een leidende rol. Het is vandaag de gouden standaard als het gaat om diagnostiek en behandeling van patienten met kanker. We zetten nu een nieuwe belangrijke stap met de ingebruikname van PET/MRI in het VUmc. Door samen te werken met klinische partners als VUmc kunnen we nieuwe mogelijkheden creeren voor baanbrekende ontwikkelingen in de gezondheidszorg.”

Lange tijd was het technisch niet mogelijk beide beeldvormingstechnieken fysiek naast elkaar te gebruiken. Philips was het eerste bedrijf ter wereld dat een antwoord wist te vinden op deze problemen. Philips heeft zijn unieke Time-of-Flight oplossing aan de PET/MRI toegevoegd. TOF-technologie (Time-of-Flight) is bedoeld om de beeldkwaliteit te verbeteren door vermindering van beeldartefacten en verhoging van de gevoeligheid. Met de resulterende beelden is afwijkend weefsel voor artsen beter herkenbaar, waardoor de diagnostische betrouwbaarheid toeneemt en bij de behandeling zoveel mogelijk gezond weefsel wordt gespaard.

Philips en VUmc werken sinds 2010 intensief samen bij het ontwikkelen van innovaties voor de gezondheidszorg.

Het VUmc PET/MRI Center Amsterdam is een opstap naar het VUmc Imaging Center Amsterdam. In 2016 komen hier alle beeldvormende technieken van VUmc samen, onder andere PET/MRI, PET-CT, SPECT, echografie en optische imaging. Dit alles met het doel om therapie op maat verder te verfijnen.

bron: ANP Pers Support